West-hinder 3 gaat voor keuring naar de droogdokkensite

Woensdag 20 juni 2018 brengt de sleepdienst van het Havenbedrijf  het lichtschip West-Hinder 3 naar de droogdokkensite aan het Kattendijkdok voor een keuring. Het schip, dat eigendom is van de Vlaamse Overheid, ligt momenteel in het Bonapartedok aan het MAS.  Op donderdag 21 juni wordt het schip drooggezet voor de noodzakelijke keuring van het onderwaterschip.

Een ploeg van het Havenbedrijf die tot voor kort actief was op de Droogdokkensite, leidt de dokking in goede banen. De keuring is een standaardprocedure, waarbij er vooral aandacht zal gaan naar de romp van het schip. Nadien wordt het schip opnieuw te water gelaten en wordt samen met alle betrokken partijen de toekomst ervan verder uitgestippeld.
West-Hinder 3

De West-Hinder is één van de lichtschepen die vanaf 1864 werden ingezet voor de Belgische kust. De schepen deden dienst als bemande lichtbakens om zandbanken aan te geven voor het zeeverkeer en deden meteorologische metingen. Beurtelings lagen de Belgische lichtschepen bij de zandbanken ‘Wandelaar’ en ‘West-Hinder’, ter hoogte van Blankenberge en Nieuwpoort, zodat ze ook de Scheldemonding markeerden. Een tienkoppige bemanning verbleef telkens drie weken lang aan boord.

De West-Hinder 3 werd in 1950 samen met twee identieke zusterschepen gebouwd op de Oostendse scheepswerf Béliard-Crighton. De West-Hinder 3 is het enige schip van de 3 dat nog helemaal intact is. In 1994 werd de West-Hinder 3 als laatste lichtschip vervangen door een onbemand en goedkoper  platform.

Bezoekers kunnen het gedokte schip van dichterbij bekijken op publieksmomenten  op de droogdokkensite, zoals Open Monumentendag op  9 september.