Voorwoord: GPDR

Op 25 mei worden de GDPR richtlijnen van kracht. GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Transparantie en verantwoordingsplicht zijn de  woorden die centraal staan in de GDPR. Dit willen we in dit voorwoord even toelichten.

De uitgever van Bootmagazine, met name  KIM vzw / 6minutes press anticipeerde op deze voorschriften en heeft van bij de oprichting van het e-newsletter project 6minutes business in 1999 (juist ja, in vorige eeuw) een formele opt-in toegepast.

KIM vzw, dat samen ging met 6minutes press, heeft alleen het e-mail adres en eventueel de naam van de ontvanger opgenomen voor de verspreiding van zijn informatieve nieuwsbrieven. Er worden geen andere  gegevens bijgehouden. De uitgever benadrukt dat deze e-mail adressen alleen en uitsluitend nu en in de toekomst gebruikt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief van Bootmagazine (Bootmagazine Mail).

Daarnaast verzorgt  KIM vzw ook het beheer en verspreiding van  de nieuwsbrief van de Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF Nieuws) en van Nautiv News (nieuwsbrief van de beroepsvereniging Nautiv). Ook hier beschikt de uitgever alleen over e-mail adres en naam van de ontvanger en geen verdere mogelijke profileringsgegevens. Op geen enkel moment worden de e-mail adressen  gebruikt voor het toezenden van  afzonderlijke  al dan niet ‘boot’-gebonden reclameboodschappen.

Zoals steeds zit in elke nieuwsbrief een ‘opzeg’-link vervat. Logsich dat voorkeuren en interesses veranderen met de tijd. U hoeft deze link maar aan te klikken om uw naam en e-mail adres uit de lijst te verwijderen.  Opnieuw inschrijving is steeds mogelijk via de sites van respectievelijk Bootmagazine.be, VPF.be of Nautiv.be

Uitgeverij KIM vzw werkt  voor de verzending samen met het gecertificeerd e-mail platform van ‘Send in Blue’ met hoofdzetel in Parijs, Frankrijk.