Van wind en van water…

De kogel is blijkbaar door de kerk. Na veel wikken en wegen heeft de nieuwe associatie VYF-VVW ook een nieuwe naam gekregen: Wind en Watersport Vlaanderen.

’Van wind en van water…’  doet denken aan een  oud succesje van charmezanger Bart Kaëll, met de in dit geval weinig toepasselijke titel ’Zeil je voor het eerst’.

Al bij al een mooie naamkeuze die de kernelementen omvat van  de disciplines die deze organisatie vertegenwoordigt: wind, water, sport en oh ja, natuurlijk ook Vlaanderen. Gelukkig dat er geen afkortingen gehanteerd worden, wie zou er gelukkig worden van WiWaVla of dergelijke miskleunen. Neen, als de rest van de samenwerking tussen VVW en VYF even goed slaagt als de naamkeuze, dan is onze watersport op de goede weg… als ze niet teveel wind maken natuurlijk.

Bart Kaëll had met de ‘Marie-Louise’ nog een andere maritiem geïnspireerde hit met als slotakkoord ‘De Marie-Louise zal nooit vergaan’. Dat kunnen we  het samenwerkingsverband ‘Wind en Watersport Vlaanderen’ ook toewensen. (lvd)