15 tips voor een veilige vaart

Nog even en het vaarseizoen is weer geopend! Natuurlijk wilt u dan veilig én plezierig het water op. Waar u aan kunt denken voordat u gaat varen? De Nederlandse scheepsverzekeraar DOV geeft  15 tips. 

Regel ruim van tevoren…

1. Bekijk de verstaging
Laat uw verstaging, spanners en vallen inspecteren door een erkend tuiger. Zijn deze nog in goede staat? Controleer ook uw zeilen en tuigage op slijtage. Vervang alles op tijd als dat nodig is.

2. Controleer de bediening van de motor
Controleer regelmatig de bediening van de motor en de morse kabels. Als een morse kabel breekt (vaak gebeurt dit als u vaart) of als de borging losschiet, heeft u geen controle meer over de motor. Dan kunt u geen gas meer geven of juist terugnemen en afremmen.

3. Vervang zo nodig het saildrivemanchet
Controleer het manchet van de saildrive op scheurvorming. Vervang deze zo nodig. Het saildrivemanchet zorgt ervoor dat uw schip blijft drijven. Dat moet dan ook waterdicht blijven.

4. Check en ververs de koelvloeistof
Check het motoroliepeil en de koelvloeistof. Vervang de koelvloeistof elke 2 jaar. Dit is belangrijk omdat de corrosiewerende werking afneemt.

5. Draag zorg voor een veilig elektrisch systeem
Zorg voor een veilig elektrisch systeem. Wilt u zelf uw elektrische installatie controleren op brandveiligheid? Waar u specifiek op kunt letten, dat ontdekt u in de preventiechecklist van DOV (zie link onderaan). En lees ook eens de folder van ‘Varen doe je Samen!’

6. Inspectie van uw gasinstallatie
Vraag uw installateur of de gasinstallatie conform de richtlijnen ISO 10239 is aangelegd. Laat de gasinstallatie regelmatig controleren en voer ook zelf geregeld een inspectie uit. Deze inspectiepunten leest u in de preventiechecklist van DOV. Of bekijk de folder van ‘Varen doe je Samen!’

7. Investeer in een marifoon
Een marifoon is een slimme investering. Uw mobiele telefoon heeft op het water niet altijd bereik. Let op! Een basiscertificaat marifonie is verplicht.

8.  Zorg voor een deugdelijke reling
En hoe staat het met de reling van uw schip? Kijk of deze nog stevig genoeg is en of er geen beschadigingen zijn.
Voordat u vertrekt…

9. Controleer de reddingsvesten
Controleer voordat u gaat varen: heeft u reddingsvesten voor de hele bemanning en alle passagiers? Zijn de opblaasbare reddingsvesten nog goedgekeurd?

10. Check de EHBO-kit
Zorg dat u een EHBO-kit aan boord heeft. Loop regelmatig de inhoud na: zijn er items over de datum of ontbreken er zaken? Lees meer over de EHBO-kit in dit artikel.

11. Check de route
Kom niet voor verrassingen te staan: check altijd of er toevallig op die ene mooie vaarroute stremmingen zijn. Actuele informatie vindt u op Vaarweginformatie.nl. Ook alle geplande werkzaamheden aan vaarwegen, sluizen en bruggen zijn op deze website te vinden.

12. Update uw waterkaarten
Zijn uw waterkaarten up-to-date? Zorg voor de meest actuele versies voor een zo prettig mogelijke vaarreis. Heeft u digitale kaarten? Zorg er dan ook altijd voor dat er een papieren versie aan boord is.

13. Bekijk de weersvoorspellingen
Houd de weerberichten altijd goed in de gaten. Ervaring leert dat het weer zo kan omslaan, ook op de mooie zonnige dagen.

14. In geval van nood
Zijn de vluchtwegen op uw schip gemakkelijk te bereiken én te openen (ook van buitenaf) in geval van nood? Zorg ervoor dat niets deze vluchtwegen blokkeert.

Controleer daarnaast of uw brandblusser nog voldoet aan de eisen, en draag zorg voor een reddingsboei (met een lijn) en een life-line. Vaart u op open water? Neem dan een reddingsvlot en een life-line mee aan boord.

15. Voor een zo prettige mogelijke vaarreis…
Hoe staat het met uw kennis van de betekenis van de borden? Fris zo nodig uw geheugen op. En tot slot wil DOV u meegeven: blijf altijd alert op het water en houd afstand.

Bekijk de complete preventiechecklist (PDF) op onze website DOV-Scheepsverzekeringen.

Foto: Paul Bolsius