Het Regelschrift, de belangrijkste wedstrijdregels in één oogopslag

Met het nieuwe wedstrijdseizoen voor de deur heeft uitgeverij Hollandia in samenwerking met het Nederlandse Watersportverbond de zevende druk van ‘Het Regelschrift’ voorgesteld. Dit handige boekje met spiraalbinding bevat de belangrijkste wedstrijdregels in één oogopslag. Om  dat laatste waar te maken heeft de auteur Henk Plaatje de wedstrijdregels opgedeeld in overzichtelijke pagina’s, 40 in het totaal. Die belichten telkens een situatie uit het wedstrijdgebeuren. Zo is  het hoofdstuk ‘Voorrang’ opgedeeld in voorrang over verschillende boeg, over dezelfde boeg met overlap en zonder overlap en vrijblijven tijdens het overstag gaan. Elke pagina verwijst naar de desbetreffende regels uit het zeilreglement en bevat telkens duidelijke tekeningen die de situatie weergeven. Het aantal woorden is beperkt, om aan de doelstelling ‘in één oogopslag’ tegemoet te komen.

Verder wordt het starten, het nemen van merktekens en hindernissen, een straf nemen, finishen en protesteren behandeld. De achterflap vermeldt alle wedstrijdseinen.

Het is een  boekje dat voor elke club die soms een wedstrijdje organiseert zeer nuttig kan zijn, al was het  maar om na te gaan of  het nodig is in de officiële wedstrijdreglementen te duiken. Maar in bijna alle gevallen brengt ‘Het regelschrift’ duidelijkheid. Het is ook bedoeld voor de individuele wedstrijdzeiler die met kennis van de wedstrijdregels aan de start  wil verschijnen. Het boekje is gedrukt op watervast papier.

In de marge van deze publicatie is een website gebouwd met honderden vragen en animaties waarmee interactief de kennis van de regels voor het wedstrijdzeilen kunnen getoetst worden. Op www.watersporttest.nl  dient men een account aan te maken en dan men alvast een oefentest maken.

Het Regelschrift – Henk Plaatje

Hollandia – Haarlem

ISBN 978 90 6410 632 3 / NUR 484

Prijs: €  9,99

Verkrijgbaar in de watersportboekhandel, maar u kan ook rechtstreeks bestellen….