Fijn kerstgeschenk… GAS-boetes voor pleziervaart?

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open -VLD) behandelt in zijn nieuwe ‘Beleidsbrief Noordzee’ een aantal specifieke pleziervaarttopics. Hij stelt mogelijkheden in het vooruitzicht dat wie een inbreuk pleegt op de huidige en de toekomstige pleziervaartregels (registratie, brevetten, uitrusting) een effectieve boete kan krijgen.  Een mooi kerstgeschenk, niet?

De Staatssecretaris stelde zijn beleidsbrief op woendag 30 november j.l. in de Kamer voor.

Uit de beleidsbrief Noordzee van Staatssecretaris Philippe De Backer:

,,In 2017 zal ik samen met de Minister van Mobiliteit werk maken van een gecoördineerde wetgeving op de pleziervaart waarbij de wetgeving rond immatriculatie, brevettering en uitrusting in de pleziervaart centraal zal staan.

Net als bij de hervorming van de brandingsporten, zal ook bij de pleziervaart een publieksconsultatie voorzien worden.

Vanaf 2017 zal het ook mogelijk zijn om administratieve boetes bij overtredingen op scheepvaartwetten op te leggen. Verschillende overtredingen, zowel grote als kleine, kunnen plaatsvinden in de binnenvaart, zeevaart, visserij en pleziervaart. De vervolging van deze inbreuken leidt tot een overbelasting van de rechtbanken en betreffen een zeer gespecialiseerde materie.

Met deze nieuwe regelgeving die ik samen met de minister van Mobiliteit en in overleg met de parketten opgemaakt heb, wordt een alternatief geboden voor strafrechtelijke vervolging wat een efficiënt handhavingsbeleid mogelijk maakt. Binnen DG Scheepvaart zal ik dan ook een nieuwe dienst oprichten die belast zal worden met het opleggen en innen van de administratieve geldboetes.

Verder zal de staatssecretaris  de wenselijkheid en noodzakelijkheid onderzoeken om een protocol hierover af te sluiten met de bevoegde procureurs des Konings en  de scheepvaartpolitie.”

Het lijkt er dus sterk op dat het principe van de ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’, beter bekend als GAS-boetes, in een aangepaste vorm een toepassing zullen vinden voor de pleziervaart.

Bron: Kabinet Ph De Backer / Waypoint, Nieuwsbrief beroepsfederatie Nautibel.

Foto: Paul Bolsius