Sloopboten blijven een probleem

In Nederland, maar ook in ons land worden jachthavens, verenigingen en waterwegbeheerders steeds vaker geconfronteerd met achtergelaten boten. Dat zijn oude, voornamelijk polyester, boten die eigenaren dumpen omdat ze niet verkocht, gerepareerd of afgevoerd kunnen worden. HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersport, pleit voor een gesloten systeem van bouw, afvoer en recycling tijdens een internationaal conferentie over yacht recycling in RAI Amsterdam tijdens de METSTRADE show, 17-18-19 November 2015. Experts uit 25 landen praten over een oplossing voor dit groeiende economische en ecologische probleem.
“Nederland heeft net als de rest van Europa, te maken met een veroudering van de vloot. De vele polyester boten die werden verkocht in de jaren ’70 en ’80 verliezen langzaam hun economische waarde. Binnen nu en 15 jaar zijn er in totaal 75.000 sloopboten. Langs de waterkant liggen buiten gebruik geraakte vaartuigen. We moeten deze illegale dump inperken. Een gesloten systeem van bouw, afvoer en recycling is noodzakelijk”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA Vereniging en spreker op de conferentie.

Polyester als grondstof

Tijdens de conferentie staan met name de mogelijkheden om oud polyester te hergebruiken centraal. Nu vindt hergebruik op kleine schaal plaats, zonder kwaliteitbehoud. Dijks: “Als oud polyester weer als grondstof kan dienen, zoals bij staal en hout, wordt de sloopprijs gunstiger.” Er zijn wel inzamel- en recycleprojecten in Frankrijk, Japan en Scandinavië, maar erg succesvol zijn die niet. De inzamelkosten zijn hoog, de eigenaar van de achtergelaten boot is vaak onbekend en er is een dilemma over wie de rekening moet betalen.

De conferentie yacht reclycing is tijdens METS, de grootste internationale vakbeurs voor de pleziervaart. METS is van 17 tot en met 19 november 2015 in RAI Amsterdam.

Meer informatie over toegang en openingstijden: www.metstrade.com.

Foto: Paul Bolsius