Nieuwe betonning in de Westerschelde

BoeiWesterScheldIn de Overloop van Hansweert naar Terneuzen zijn in het hoofdvaarwater Gat van Ossenisse nieuwe boeien gelegd. Aan weerszijden van de groene en rode betonning is een ‘fietspad’ aangelegd afgezoomd met gele boeien.
Dit gebeurde tennoorden en tenzuiden van boei 35 die de scheiding is van VTS Centrale Hansweert en VTS Centrale Terneuzen. Het gaat om de gele boeien  FP2 – FP4 – FP6 – FP8 achter de rode boeien en FP1 – FP3 – FP5 – FP7 achter de groene boeien. Het fietspadvaarwater is er ongeveer 4 m diep of laagwater LAT.
De boeien Stort1 en Stort2 zijn weggenomen en de groene boeien 29 tot 39 zijn westelijk opgeschoven.
De recreatievaart in binnenvaart worden verzocht om zoveel mogelijk deze nevenvaarwaters te gebruiken.

Aan de bovenkant van het Schaar van Valkenisse is een rode ton bijgelegd SvV18 in lijn tussen  SvV16 en FM-SvV (zuidkardinaal).
De andere SvV boeien werden iets verlegd (verschuiving van het schaar) en de aanloop in afvaart is vergemakkelijkt.

In het Schaar van de Noord wordt de gele betonning regelmatig verlegd: kijk hier goed uit en blijf tussen de spitse en stompe tonnen.
In het hoofdvaarwater aan Bath is de blinde ton 66D in proef vervangen door een verlichte kunststof sparboei met Iso.4s.

Aan de oostelijke havendam in Breskens worden weldra werken uitgevoerd.
Nieuwe werkboeien zullen de werken afbakenen.
Momenteel is al een gele lichtboei “WerkA” uitgelegd.

In de Everingen zijn de wrakboeien ARIANA weggehaald en de rode boeien E14 en E16 ietwat noordelijker gelegd.

Bericht: Georges Janssens