Antwerpen zet vloot waterbussen in op Schelde

De Antwerpse haven gaat een bedrag van 30 miljoen euro investeren in de uitbouw van een dienst met waterbussen op de Schelde. Dat heeft Marc Van Peel, schepen van de Antwerpse haven, gezegd. Het initiatief moet de verwachte verkeershinder tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding kunnen helpen opvangen, maar de schepen zouden ook nadien in dienst blijven.


De waterbussen zouden vooral worden ingezet om de lokale bevolking op een vlotte manier naar zijn werkplek in onder meer het havengebied te brengen, maar zouden ook voor toerisme worden ingezet. De waterbussen zullen stroomopwaartse dorpen zoals Bazel, Hemiksem en Hoboken verbinden met het Antwerpse stadscentrum, Linkeroever en het noordelijke havengebied.

Antwerpen wordt al geruime tijd met een groot mobiliteits-probleem geplaagd. Met de start van de werken aan de Oosterweelverbinding volgend jaar dreigt een compleet verkeersinfarct. Met de inzet van de waterbussen hoopt het Antwerpse stadsbestuur een alternatief te kunnen bieden voor het wegverkeer om mensen naar hun werk te brengen.

Schepen Marc Van Peel wijst erop dat er dagelijks bijna 64.000 mensen in het havengebied komen werken. Indien die grotendeels van de waterbussen op de Schelde gebruik maken, kan het wegverkeer volgens hem in belangrijke mate worden verlicht. De schepen wijst ook op een studie die tien jaar geleden al een lans brak voor watermobiliteit in Antwerpen.

Mobib-kaart

Het Antwerpse havenbedrijf gaat nu op zoek naar een privépartner die de waterbussen zal exploiteren. Daarvoor zal een aanbesteding worden uitgeschreven. De stad zelf zal voor de omkaderende infrastructuur, zoals de aanleg van veilige steigers, zorgen.

Ook moet een vlotte aansluiting op andere vormen van openbaar vervoer worden gegarandeerd. Daarover zal de stad gesprekken opstarten met de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn. Die vlotte verbindingen zijn volgens de schepen een absolute noodzaak om van de waterbussen een succes te maken. Maar ook zullen de waterbussen ruimte moeten voorzien voor fietsers.

Marc Van Peel verwijst naar steden zoals Hamburg, Londen en Rotterdam, waar volgens hem succesvolle projecten met waterbussen zijn opgestart.

Op dit ogenblik maken 43.800 mensen gebruik van de auto om in de Antwerpse haven te komen werken. Daarentegen worden slechts 3.600 fietsers geteld. “Een snelle en efficiënte dienstverlening zal cruciaal zijn om publiek voor de waterbus aan te trekken,” stipt de schepen aan.

Over de prijs van de verplaatsing kon de schepen nog geen duidelijkheid verschaffen. Hij hoopt echter dat het gebruik van de waterbus ook mogelijk wordt met de Mobib-kaart voor het openbaar vervoer.

Foto: Waterbus in Dordrecht

Bron: Express.be / 6minutes press