Water-rAnt ’15 brengt scheepse tradities van morgen

Water-rant_KobeWater-rAnt verzamelt op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september 2015 meer dan vijftig authentieke schepen en vaartuigen van Antwerpen, de haven en het Scheldegebied. Het is een feest voor het watererfgoed van gisteren, vandaag en straks aan ‘Het eilandje’ in Antwerpen.
Dit belevingsmoment is de afspraak van alle schippers en bemanningen, bezielers van jouw-,  hun- en ons waterpatrimonium. Maar ook voor iedereen, inclusief jonge gezinnen die hun nautische DNA willen laten prikkelen.

Je duikt onder in de wereld vol van nautische kennis en vaardigheden die de tijd doorstaan hebben. Ontdek het vakmanschap van de bouwers en de restaurateurs, luister naar de verhalen van de bemanningen, snuif de geur van de authenticiteit op. Binnen dit scheepse kader bepaalt het ritme en de gezelligheid de ongedwongen sfeer. Het evenement is toegankelijk en zonder kapsones. Lekkere scheepskost, veel muziek en verrassingsacts bouwen de sfeer aan die alleen op de oude kaaien kan bestaan. Zorgers van ons watererfgoed kunnen je persoonlijk uitleggen wat hun patent houdt. Maar ook waar hun krachtlijnen schuilen van scheepsbouw, ambachten, nautische cultuur en bezienswaardigheden.

Water-rAnt 2015 – de waterlijn voor jong en oud

·         Bonaparte- Verbindings en Willemdok, Eilandje Antwerpen.

·         Meer dan vijf en zeventig authentieke schepen in een uniek kader

·         Zeilende werk-, vissers- en vrachtschepen, 100 jaar oude stoomsleepboot in actie, chique klassieke jachten en motorlaunches.

·         Bezoek de vedettenschepen: de aken en klippers die ooit vracht naar Antwerpen brachten

·         Ga op zoek naar de mosselschuiten die alle Zeeuwse lekkers naar de Stad vervoerden

·         Jeugdthema met de Zeescouts, de Sail Training Association en scholengroepen van ‘A’ : volg het logboekje en bevorder jezelf tot scheepsmaat

·         Animatie, duiding en rondleidingen voor het publiek waaron der in de scheepvaartafdeling van het MAS, het Rijn- en Binnenvaartmuseum en het Water-rAnt village

·         Zeeland parade – smakelijk en scheeps –  leer uw beste buren van hun meest maritieme kant kennen.

Brandpunt: scheepvaartwaarden

Antwerpen bouwde haar rijkdom op dank zij de unieke ligging op de grens van culturen en machtscentra. De droge plekken in het moerassige gebied vormden het kruispunt van zout en zoet water en handelsroutes vanuit alle windrichtingen. Een hele langzame groei in de tred van de tijd, de stimulerende ontwikkeling en de afremmende conflicten. Antwerpen was de thuishaven van een zeer brede waaier aan schepen. Vissermannen en loodskotters op de Schelde, vrachtschepen uit exotische plaatsen, lichters met grondstoffen en landbouwproducten, stomers die mensen naar een nieuwe toekomst vervoerden, slepers of vaartuigen met kranen, zuigers en baggeremmers.

Met de groei van al die boten, de stijging van de handel en de algemene schaalvergroting, trok de haven uit de stad weg. De Antwerpenaar verloor beetje bij beetje de aandacht en meteen ook de gevoeligheid voor scheepvaart.  Daarmee dreigen de nautische waarden vergeten te worden.

Water-rAnt prikkelt met dit wervelend evenement ieders sluimerende nautische DNA, van groot tot klein, van jong tot oud. Dat gebeurt in het centrum van het steeds hippere Eilandje in het Bonapartedok en het Verbindingsdok maar ook in een stukje Willemdok. De plek waar Antwerpen van modderige meerplaats in haven transformeerde, met dank aan Napoleon.

Water-rAnt zette eerder al diverse nautische aspecten van Antwerpen in de belangstelling: de Stoomvaart, Graanzuiger 19 en de graanoverslag, de middeleeuwse Kogge enzovoort.

Authentiek schepenfestival

Alle schepen, jollen, pieremagochels, aken, rond en platbodems, werk- en vissersschepen en havenvaartuigen zijn welkom. De voorwaarde is dat de deelnemende schepen meer dan 50 jaar oud zijn, of als replica herbouwd zijn volgens plannen die van voor 1965 dateren. Een zo authentiek mogelijk uitzicht is een absolute must. Ook noodzakelijk is dat de schepen autonoom en volgens de geldende scheepvaartreglementen kunnen varen. De grootste verzameling van schepen, boten en vaartuigen die de geschiedenis van de scheepvaart levend houden kan je zien, kan je bezoeken en je kunt er mee meevaren op Water-rAnt maar ook er naartoe of vandaan.

Bezoek Water-rAnt gratis en kom vooral met het openbaar vervoer of de fiets.

Details van het programma, lijst van deelnemende schepen en de aanmeldingsapplicatie voor het meevaren komt op 15 augustus online op www.water-rant.be