Vlaams Watererfgoed ‘met vallen en opstaan’ op koers naar 2019

Eric-Van-Hooydonck_SmallOp 5 november 20104 lanceerde Watererfgoed Vlaanderen een Vlaams Watererfgoed Manifest 2014-2019 onder het motto “Samen op Koers naar 2019”.

Met heel wat belangstelling – er waren meer dan 200 aanwezigen die avond in de ING Bank in Antwerpen – lanceerde Prof. Eric Van Hooydonk het nieuwe manifest en dit tijdens de Tweede Grote Maritieme Museumavond.

Verschillende sprekers onderstreepten het belang van Watererfgoed. En waar wordt dit erfgoed beter ondergebracht dan in een Maritiem Museum.

Eerst schetste Prof. Eric Van Hooydonk, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen, een terugblik van het Scheepvaart en Havenerfgoedbeleid tussen 2009 en 2019: een terugblik een een vooruitblik.

Met gemengde gevoelens voor de voorbije bestuursperiode werd teruggekeken op teloorgegane erfgoed: de schepen Charlesville, Paster Pype, Zeearend, Emmerbaggerboot B4 en  Vlotkraan 18.

Ook de miskenning van diverse projecten: Belgica replica, Brelboot Askoy, e.a..

Anderzijds ook positief: de implementatie van het UNESCO-wrakkenverdag, een (beperkte) verbetering van het Varenderfgoeddecreet, Red Star Line museum, Doelse Kogge project.
Andere sprekers kwamen hun succesvolle projecten voorstellen:

-Eamonn O’Reilly, CEO Dublin Port Company, vertelt over de uitbouw van culturele en erfgoedprojecten in de grootste haven van Ierland.

-Erwin Joos, Directeur van het Eugeen Van Mieghem Museum Antwerpen, ging er prat op om zijn privaat museum te kunnen voorstellen.  Het museum is de artistieke getuige van werkende mensen in een haven en met wereldwijde verspreidde schilderijen.

-Frits Loomeijer, Algemeen Directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, zegt dat zijn museum al meer dan 140 jaar bestaat.  Hij kan niet nalaten om te pronken met de aan de Antwerpse Haven ontfutselde Graanzuiger die terecht de blikvanger is in Rotterdam.

-Jef Vrelust, Conservator van de Maritieme Collectie van MAS Antwerpen, verdedigt het nieuwe museologieconcept met integratie van Erfgoed.  Heel wat steunt op de werking van de 75 jaar Vrienden van het Scheepvaarmuseum.

-Rob Van de Velde, Schepen van Stadsontwikkeling en Erfgoed van Antwerpen, erkent dat het beleid voorheen stiefmoederlijk werd behandeld maar belooft intentieel verbetering.

 

Omdat in het Vlaams regeerakkoord heel wat vermeldingen staan aangaande Watererfgoed, lanceert de voorzitter samen met de ondervoorzitter Prof. Dr. Koen van Cleempoel een aantal items voor de komende vijf jaar:

-Watererfgoed behandelen met prioriteit.

-Studie voor maritieme musea in Antwerpen en Oostende.

-Een businessplan voor diezelfde musea.

-Snelle uitvoering van het Varenderfgoeddecreet.

-Vertegenwoordiging in de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed.

-Identificatie en ondersteuning van speerpuntprojecten.

-Betrokken worden bij ondersteuning van maatschappelijk draagvlak havenactiviteiten.

-Een budgettaire inhaalbeweging.

-Structurele ondersteuning van Watererfgoed Vlaanderen als representatieve organisatie.

-In een jeugdcampagne de watererfgoedsector promoten.

Welkom

tekst en foto: Georges Janssens

foto = Prof. Eric Van Hooydonk