Uitbreiding jachthaven Klein-Willebroek met 60 plaatsen nu rond

WillebroekDomonBrugDe bouwvergunning voor de uitbreiding van de Klein-Willebroekse jachthaven, ter hoogte van Ryac en de Victor Dumonbrug, is rond. Er komen 60 extra ligplaatsen voor de pleziervaart. De werken starten half oktober. De kaai aan het kanaal wordt ook vernieuwd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De Afdeling Zeekanaal heeft vorig jaar een voorbereidende studie uitgevoerd voor de uitbreiding van de jachthaven in Klein-Willebroek. Het insteekdok tussen het clubhuis van de Rupel Yacht Club (RYAC) en de Victor Dumonbrug vormt een natuurlijke kom, die verder moet uitgegraven worden.

De werken zullen twee jaar duren. Het uitgraven is één zaak, de inrichting een andere. Concreet moeten de dijken rondom verstevigd worden en moeten ook alle aanlegsteigers gebouwd worden. Iets verderop, aansluitend aan dit nieuwe deel van de jachthaven, komt een parking. De uitbreiding zorgt ervoor dat de capaciteit van de jachthaven uitbreidt tot iets meer dan 300 boten. Op dit ogenblik zijn er in de oude kanaalarm en het eerder in gebruik genomen insteekdok van Fevaca 250 ligplaatsen.

Vernieuwing Oostdijk

Ondertussen is W&Z gestart met het vernieuwen van de Oostdijk van het kanaal tussen de vernieuwde Boulevardbrug over het kanaal en de oude kanaalarm richting het centrum van Klein-Willebroek. Concreet betekent dit de hele zijde van de Victor Dumonlaan langsheen het kanaal. Nadat de damplanken zijn aangebracht, wordt een deel van de verouderde kade weggegraven en in beton opnieuw aangebracht. De vernieuwingswerken aan de oever duren nog tot eind dit jaar en kosten drie miljoen euro.

Baggerwerken

W&Z is ook bezig met het verder uitbaggeren van het traject van het kanaal tussen de sluis van Wintam en de spoorwegbrug in Willebroek. Het hele vak moet op een diepte van 9,5 meter uitgebaggerd worden. Deze vernieuwing kadert in de globale aanpak van het zogenaamde 10.000 tonsvak van het kanaal op die plek.

Net als vorig jaar moet er dit jaar 60.000 kubieke meter gebaggerd worden. Deze baggerwerken duren nog tot 2016 en moeten het mogelijk maken dat grotere schepen met een grotere diepgang tot aan de inlandse containerhaven van Klein-Willebroek kunnen varen.

Bron: Het Nieuwsblad