Veilig alternatief voor bootmanstoel

Veiligheidsharnas_SmallHet gebruik van een veiligheidsharnas is voortaan het alternatief voor het bootmanstoeltje bij het inspecteren van de mast op een boot. De Nederlandse Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) ging akkoord met het door HISWA Vereniging opgestelde protocol waarin een veiligheidsharnas het bootmanstoeltje vervangt.

Bij tuigage komen veel krachten vrij. Die worden opgevangen met staaldraad en verbindingen van slechts enkele millimeters dik. Regelmatige inspectie is van cruciaal belang om een veilig gebruik te garanderen.

Uit recente controles bleek dat veel watersportbedrijven daarbij gebruik maakten van enkel een bootmansstoeltje. Dit is echter vanuit arbo-wetgeving in Nederland verboden. Het ‘stoeltje’ aan een vallijn in de mast is gevaarlijk. Niet alleen is de kwaliteit van de vallijn niet te controleren, ook is de kwaliteit van het bootmanstoeltje onvoldoende. Bij plotselinge bewegingen van de werknemer in het stoeltje of als hij buiten bewustzijn raakt, is het valgevaar uit het stoeltje onaanvaardbaar groot.

Harnas

HISWA zocht naar een passend alternatief: een veiligheidsharnas. Dergelijke harnassen zijn ook gangbaar in de bergklimsport. Het valgevaar uit een harnas is veel kleiner dan bij een bootmanstoeltje. Tevens is het gebruik van het harnas verbonden aan een veilig gebruik. Een gecertificeerde hijslijn moet worden ingeschoren en een tweede borglijn (vallijn) wordt vooraf op spanning gezet op de hijslier. De bij HISWA aangesloten tuigers zijn zeer gelukkig met deze uitkomst, omdat mastcontrole met een harnas goed uitvoerbaar is.

Inspectie van tuigage

HISWA ontwikkelt verder een controlelijst voor tuigage, waarin staat met welke intervallen een tuigage geïnspecteerd moet worden. De inspectie-intervallen zijn afhankelijk van het type vaartuig, het vaargebied en van het gebruik. De tuigagecontrolelijst bevat criteria voor een deugdelijke tuigage, het gebruik gebeurt door getrainde deskundigen. De lijst is binnenkort beschikbaar.