Ben Ainslie opent Andrew Simpson Sailing Foundation

Precies een jaar na de dramatische dood van de Olympische zeiler Andrew ‘Bart’ Simpson, in een tragisch zeilincident tijdens de America’s Cup, werd de Andrew Simpson Sailing Foundation ingehuldigd door Sir Ben Ainslie in de Weymouth en Portland Sailing Academy in het Verenigd Koninkrijk.

 

De Andrew Simpson Sailing Foundation is een liefdadigheidsinstelling, opgericht om de volgende generatie jonge mensen via het zeilen te inspireren. De stichting wil de nagedachtenis van de Olympische kampioen Andrew Simpson eren. Hij was een uitzonderlijk zeiltalent, overtuigd van de bijdrage die het zeilen kan leveren aan de persoonlijkheidsontwikkeling en het karakter van jonge mensen.
Bedoeling is jonge mensen aan te zetten om te zeilen en te genieten van het water en zodoende de waarden uit te dragen waar de betreurde Andrew Simpson voor stond.

De stichting wil de zeilsport promoten door een aantal activiteiten te organiseren, waaronder een reeks schoolbezoeken met een Olympisch ambassadeurs programma en een ‘Bart Bash’ programma om een brede massa  met zeilen in contact te brengen, naast de verdere uitbouw van het Olympisch zeilcentrum in Weymouth. Vrijwillige bijdragen van sponsors moet al deze activiteiten mogelijk maken.

Foto: Olympische topzeiler Ben Ainsli (onEdition)