Watersportvereniging Sint-Annaland bestaat vijftig jaar

Op 4 april van dit jaar was het vijftig jaar geleden dat de kiel werd gelegd voor de watersportvereniging Sint-Annaland. Sinds die tijd is de oorspronkelijke handelshaven aan de Krabbekreek omgevormd tot een bruisende verenigingshaven die ieder jaar weer veel watersporters naar Stalland trekt. De vereniging viert dit met een groot aantal activiteiten voor de leden, maar ook voor mensen buiten de vereniging.

De historie van de watersportvereniging is uiteraard onlosmakelijk verbonden met die van de haven van Sint-Annaland. Na de watersnoodramp in 1953 wordt besloten de eeuwenoude dorpshaven te dempen en in 1959 werd een nieuwe haven ingericht op de huidige locatie.

Jachthavenplan

In zijn nieuwjaarstoespraak van 1964 maakt de burgemeester van Sint-Annaland melding van het feit dat in 1963 een veertigtal jachten Sint-Annaland tot thuishaven heeft gekozen. Er wordt een jachthavenplan gemaakt, waar het provinciaal bestuur zich volledig achter schaart. De verwachting is dat recreatie niet alleen voor de haven maar ook voor de plaatselijke middenstand een groter rendement zal geven. In 1965 wordt een deel van de gemeentehaven ingericht tot jachthaven met vijf steigers met 142 ligplaatsen.

Eigen haven

Tot 2005 was de gemeente eigenaar van de haven. In 2005 is de haven geprivatiseerd. Momenteel biedt de haven plaats aan 350 schepen en heeft de watersportvereniging bijna 500 leden.

Op 21, 22 en 23 juni vinden er diverse feestelijke festiviteiten plaats zodat de 50 jaren niet onopgemerkt voorbij gaan.
Een opsomming van deze activiteiten vind u op de site www.wsv-sint-annaland.nl