“Als je een boot kan beheren, dan kan je ook je leven beheren”

De vzw Maritiem Atelier, vorig jaar opgericht met als doel boten te bouwen en te renoveren om ze ter beschikking te stellen van jeugdorganisaties, heeft tijdens haar eerste werkingsjaar meer dan 600 man-dagen zeilplezier kunnen schenken aan minder gegoede jongeren.

Het werkingsprincipe van de vereniging is eenvoudig: ze stelt haar boten gratis ter beschikking van de jongeren; in tegenprestatie komen ze een handje helpen voor het onderhoud van de boten en stellen ze wat van hun vrije tijd ter beschikking als skipper voor andere jongeren.

Het idee werd ontwikkeld door Nicolas Joschko, een zeilvijftiger die reeds lang begaan is met zeilen, scheepsbouw en sociale actie. Vaststellend dat jongeren geen toegang hebben tot het zeilen met zeiljachten en dat anderzijds dergelijke boten met mos begroeid in de achterhavens liggen te slapen, stichtte hij het Maritiem Atelier met 7 andere zeilvijftigers met de doelbewuste wil minder gegoede jongeren toe te laten zich te ontplooien rond een verantwoord nautisch project.

“Als je een boot kan beheren, dan kan je ook je leven beheren” verklaart de enthousiaste voorzitter van het Maritem Atelier. Je moet leren je reisproject voor te bereiden, in team leren werken, anticiperen, verantwoorde beslissingen nemen, projecten hebben en ze verwezenlijken, en vooral : leren om op hun beurt tijd en energie te schenken aan andere en minder gelukkige jongeren.

Opwaartse spiraal

“We zijn vorig jaar beginnen werken met de verschillende Brusselse Sea Scouts eenheden, gelet op het feit dat deze reeds over zeilervaring beschikken en ze een cultuur van delen en beschikbaarheid hebben. Zodra ze het hanteren van de boten onder de knie hadden, hebben ze deelgenomen aan activiteiten die gericht waren naar jongeren uit de sociale woonwijken. De volgende stap is Kinderen van de Rechter mee in de bemanningen te integreren en wij hopen vanaf 2015 over gebrevetteerde skippers uit hun midden te kunnen beschikken, die op hun beurt minder gegoede jongeren toegang zullen geven tot het zeilen”. Het doel is dus een opwaartse spiraal te hebben, welke de jongeren zelf ontwikkelen en versterken.

Sinds het opstarten van het initiatief kon de vereniging rekenen op de actieve steun van de Haven van Brussel, de BRYC, het Hoofdstedelijk Gewest…en eigenaars van boten. Naast de twee boten die ter beschikking werden gesteld kreeg de vereniging een Zodiac, een zeiljacht van 7m50 en meer recent, een zeewaardig zeiljacht van 10m, dat reeds een decennium lang op de kade lag te slapen. Telkens worden de jongeren actief betrokken bij de vernieuwingswerken van de boten waarmee ze zelf zullen varen. Een ander project dat de vzw op stapel zette is de bouw van een 11m60 lange houten ‘Bantry Bay Yawl’, voorzien voor een bemanning van 13 man.

De financiering van de activiteiten is verzekerd door schenkingen, subsidies, bedrijfssponsoring, maar de vereniging zal dit jaar eveneens een verkoop organiseren van werken van de Antwerpse marine kunstschilder E. Gaston Callens.

www.maritiematelier.be