Werken stormvloedkering Nieuwpoort worden heropgestart

– 14 februari 2023 – luchtfoto © MDK –

De werken aan de stormvloedkering in Nieuwpoort kunnen opnieuw opgestart worden op het terrein. Een expertenteam kwam tot dit besluit na analyse van bijkomende studies. Afdeling Kust informeerde op 9 februari de jachtclubs en de stad Nieuwpoort over de recente ontwikkelingen.  

Stormvloedkering in aanbouw – foto © Georges Janssens
De stormvloedkering maakt deel uit van het Masterplan Kustveiligheid en moet Nieuwpoort en omgeving beschermen tegen overstromingen bij hevige stormvloed vanuit zee. Vier maanden geleden werden de werken gedeeltelijk stilgelegd omdat er onduidelijkheid was opgetreden over de effectieve stroomsnelheden in de vaargeul.

Er werden daarom bijkomende studies uitgevoerd die klaarheid moesten scheppen. Een expertenteam onderzocht de resultaten en kwam tot de conclusie dat extra stroomlijningsmaatregelen de bevaarbaarheid zullen verbeteren. Hierdoor kunnen de werken nu heropgestart worden. 

Afdeling Kust zat rond de tafel met de jachtclubs en de stad Nieuwpoort om duiding te geven bij de resultaten van de bijkomende studies (*). Er wordt nu met de aannemer bekeken wanneer de werken op het terrein heropgestart kunnen worden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik ben tevreden dat er duidelijkheid is en de werken aan de stormvloedkering in Nieuwpoort terug kunnen opstarten. Masterplan Kustveiligheid en deze stormvloedkering zijn essentieel om onze kust en het achterland te beschermen tegen overstromingen. Daarbij houden we ook maximaal rekening met de besognes van de pleziervaart.”
© Georges Janssens
(*) Het inzetten op stroomgeleiding levert een aanzienlijke winst op voor de nautische doorvaarbaarheid, waarbij in 99,4 procent van de gevallen de snelheid in de havengeul lager zal zijn dan 3 knopen. Dit kan door het optimaliseren van stroomgeleidende constructies richting de centrale vaargeul.