Vertrek van het fregat Louise-Marienaar het Midden-Oosten

  • 10 maart 2024 –

Het fregat Louise-Marie is vertrokken vanuit Zeebrugge naar de Rode Zee en de Straat van Hormuz. Minister van Defensie Ludivine Dedonder was bij het vertrek aanwezig samen met talrijke familie en vrienden van de bemanning.

Het fregat is een multifunctioneel schip dat in de meest uiteenlopende contexten kan worden ingezet, zoals de strijd tegen piraterij, de bescherming van koopvaardijschepen of deelname aan een flottielje in een ongunstiger context. Het fregat zal zijn inzet verdelen tussen de operaties AGENOR en ASPIDES.

Operatie AGENOR is de militaire component van EMASOH, de Europese Maritieme Bewakingsmissie in de Straat van Hormuz. Deze operatie, die in 2020 is opgezet als reactie op de toenemende onveiligheid en instabiliteit die in 2019 zijn waargenomen in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz, brengt nu negen Europese landen samen (België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen en Portugal).

Operatie ASPIDES is een legitieme, proportionele en defensieve marine-inzet in het kader van de EU om de vrijheid van scheepvaart in de Rode Zee te waarborgen, de veiligheid van de regio van de Golf, de Rode Zee en de Hoorn van Afrika te garanderen en de internationale maritieme handel te verzekeren.

Op 7 december 2023 nam de Belgische Flottielje Admiraal Hans Huygens het tactische commando over van Operatie AGENOR, de militaire pijler van European Maritime Awareness in de Straat van Hormuz (EMASoH). Op vrijdag, 8 maart 2024, wordt dit tactische commando overgedragen aan de Belgische Flottielje Admiraal Gilles Colmant onder de vlag ABNL (Admiral Benelux).

Foto’s © Georges Janssens