De Vlaamse Waterweg… “mijn vader is police”

“en mijn vader is ‘police’…” . Op de lagere school was dat een argument dat de vriendjes enig ontzag inboezemde. Vandaag kunnen de ‘kids’ van het personeel van de Vlaamse Waterweg met dezelfde uitspraak hun klasgenootjes imponeren.

“De Vlaamse Waterweg heeft de bevoegdheid gekregen om binnen haar taakomschrijving op te treden als bestuurlijke beboetingsinstantie”, lezen we op de website van NautiV. Dat betekent dat personeel van de Vlaamse Waterweg boetes mag uitschrijven. En om het makkelijk en zogenaamd objectief te maken is een heuse ‘boetecatalogus’ gepubliceerd. Daarin vind je terug hoeveel euro je kan ophoesten bij welke overtreding.

Zijn de personeelsleden van de Vlaamse Waterweg opgeleid om fouten op het water te beoordelen? Beheren en exploiteren van de waterwegen, wat het autonoom overheidsbedrijf als haar kerntaak omschrijft, is toch nog wat anders dan boetes uitschrijven. Is het de bedoeling om de scheepvaartpolitie werk uit handen te nemen ?
Van een op politieke evenwichten balancerend bedrijf mag men toch wat meer reflectie verwachten. Gaat Bpost zijn postbodes straks ook, ik zeg maar wat, parkeerboetes laten uitschrijven?

De ‘boetecatalogus’ vermeldt 75 euro als minnelijke schikking voor het ontbreken van een scheepscerificaat aan boord, maar ook 1.000 euro voor het meer dan 3 km te snel varen met een groot schip, zelfde bedrag voor het weigeren van een ademtest.

Een boetcatalogus mag misschien een handig instrument lijken, maar het toont de onmogelijkheid aan van de boetebevoegdheid. Heeft het personeel van de Vlaamse Waterweg plots geijkte snelheidsmeters of alcoholtesters, hebben zij de bevoegdheid om aan boord te stappen… Ook al beheert de Vlaamse Waterweg veel bruggen, boetes laten uitschrijven door het personeel is wel een brug te ver. (lvd)

Image by brgfx on Freepik