Scheldewijding Doel 2023

-Hevig onweer verstoorde de plechtigheid-

Wellicht hebben de weergoden het willen accentueren vanwege de magere publieksopkomst voor de Scheldewijding van zondag 27 augustus 2023 in Doel.

Gezellige kraampjes tussen dichtgetimmerde huizen…

Doel wordt teveel afgeschilderd als een spookdorp ten prooi van de uitbreidingspretenties van de Haven van Antwerpen. Maar niets is minder waar: Doel weert zich en behaalt resultaten. Het dorp wil met nieuwe opportuniteiten uitpakken en dat vraagt tijd. De voorbije jaren hebben er geen goed aan gedaan.

Jonge belangstelling voor smeedwerk

Rommelmarkt

Dat alle straatjes in Doel waren omgetoverd in een gezellig marktevenement is zeker een opsteker voor de toekomst. Het kuierende publiek liet het zich welgevallen. Ook de hier en daar uitgestalde toogjes voor een drankje en een hapje konden rekenen op belangstelling.

Een hoefsmid ziet men ook niet alle dagen aan het werk.

Naast de vele kraampjes kon men ook genieten van enkele ambachten die gelukkig nog niet verloren gegaan zijn in de streek: smeden, hoefsmid, mandenvlechten, e.a..

Mandenvlechter toont zijn ambachtkunsten

Herita is de beheerder van erfgoedsites in Vlaanderen en was eveneens vertegenwoordigd naast de kerk van Doel en was niet weinig fier om er de restauratie van het Hooghuis te promoten. Hopelijk volgen ook nog andere panden…

Hoedenmaker, ja dat bestaat ook nog….
Respect, ook voor dorp Doel

Scheldewijding

Voor de 47e keer was er een Scheldewijding in Doel. Folkloristisch, devoot en een publiekstrekker van vele jaren. Maar de slechte weersvoorspellingen hebben waarschijnlijk de vele kijklustigen niet laten opdagen.

Pastoor Patrick De Baets ondersteund door het plaatselijk zangkoor in de euchartistievering.

De Scheldewijding waar het hier in feite allemaal om gaat werd voorafgegaan door een eucharistieviering in de prachtige getooide dorpskerk. Patrick De Baets, pastoor van diverse parochies in Beveren en dus ook van Doel, leidde de misviering voor een niet al te volle kerk.

Na de mis ging het in stoet tussen de vele kraampjes naar de jachthaven. En daar ging het dan mis – schuld van de weergoden – want een krachtig onweer kwam de wijding verstoren.

Visserijaalmoezenier Dirk Demaeght en Maurice Vergauwen (foto 2008)

Een bloemenkroon werd in water geworpen om de overledenen te gedenken en in het bijzonder voor de onlangs overleden Maurice Vergauwen (93), de voorzitter van de Jachclub De Noord in Doel en fervente inwoner en verdediger van Doel (was vroeger nog sjampetter (veldwachter) geweest in Doel).

Jachthaven Doel overweldigd door de containerkranen van het Deurganckdok

De jachten van de Jachtclub De Noord in Doel verlieten in een hevige plensbui de haven en de priester tesamen met overvloedig hemelwater, zegenden hen voor een goede vaart. De eenzame bloemenkroon zocht haar weg in het Scheldewater.

Het zegenende water kwam niet alleen uit de wijwaterkwispel…

De meesten van de vele toeschouwers die zich eerst rond de haven hadden verzameld, verdwenen om ergens een droog plaatsje te gaan opzoeken. Ook de Shanti-zangers die uit Rupelmonde waren afgezakt moesten het voor bekeken aannemen.

Jachthaven Doel

In het kleine droogvallende haventje van Doel lagen vroeger vissersboten, nu liggen er jachten van de intense gezellige Jachtclub De Noord. In hun clubhuis De Spuikom kunnen gegadigden tijdens het weekend even komen verpozen en zelfs smaken van enkele gerechten die er worden klaargemaakt.

Clubhuis de Spuikom van Jachtclub De Noord in Doel

Men heeft er een prachtig zicht op de Schelde met de koeltorens van de kerncentrale van Doel en verderop de containerterminals rond Zandvliet. Het Deurganckdok is niet zichtbaar, verscholen achter een talus. Nochtans is het hier spectaculair vertoeven als grote zeereuzen voorbijvaren en manoeuvreren.

Een autoschip met sleepbootassistentie voor Doel

Ook de jachthaven zelf heeft weer een toekomstperspectief. Nadat aan de noordzijde de kaaimuren werden gerenoveerd zouden vanaf volgend jaar ook de ander kades worden aangepakt. Ook de naastliggende spuikom – zo belangrijk om overstromingen te vermijden – zal worden hersteld.

Opgelet, de haven valt droog bij laagwater

En dat dit alles dringend nodig wordt blijkt ook nog te zien aan de dikke gehijde buizen die de aanlegsteigers moeten vasthouden. Hierin ziet men al op verschillende plaatsen roestgaten en sleet. Hopelijk laten de officiële instanties Doel en haar jachthaven niet in de steek.

Nog enkele sfeerfoto’s: alle foto’s © Georges Janssens.

Kapel achter de Scheldedijk in Doel