Schaar van Valkenisse

– Wordt de doorvaart van deze nevengeul opgeschort? –

Het Schaar van Valkenisse is een druk vaarwater – tot wel 20000 doorvaarten per jaar – dat een ontlasting is van de hoofdvaargeul langs de bocht van Walsoorden op de Westerschelde.

Het algemeen beleid wil dat de hoofdvaargeulen zoveel mogelijk ontlast worden en dat de nevengeulen en fietspaden (dit is ook een nautische benaming voor bebakende vaarwegen naast het hoofdvaarwater) worden gebruikt door binnenvaart en pleziervaart.

Maar dit is echter een probleem met het Schaar van Valkenisse, dat erg onderhevig is aan morfologische veranderingen. Vele keren per jaar moet de betonning worden aangepast en de instelling van een éénrichtingsverkeer afvarend bemoeilijkt nog meer de situatie ter plaatse.

Het schaar heeft een drempel langs de zuidzijde en de vaarweg is er momenteel erg smal.

© GJ

In opdracht van VNSC werden onderzoeken uitgevoerd door Arcadis en Deltares om de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar vast te stellen en de mogelijkheden te bekijken voor de volgende jaren. Er werd geadviseerd met minimaal elk halfjaar metingen te doen en gedetailleerde dieptekaarten te maken van de nevengeulen zoals Schaar van Valkenisse en Schaar van de Noord.

Het dynamisch betonnen van het Schaar van Valkenisse zou reeds zijn haalbaarheidsgrens overschrijden waardoor er nu gebruik wordt gemaakt van gele waarschuwingstonnen in plaats van de klassieke groen en rode tonnen.

Moest echter aan de oostkant ten zuiden van het Schaar de drempel kunnen doorbroken worden dan zou een nieuwe brede doorgang ontstaan. Dit gebeurde een tiental jaren geleden ook al op natuurlijke manier. Moest deze doorgang kunnen worden geforceerd met baggeren dan zou dit wel sneller kunnen gaan, maar dat is dan weer een ander (financiëel) verhaal…

Een uitgebreid artikel is hierover gepubliceerd bij de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie: Kunnen er schepen blijven varen door de Schaar van Valkenisse? | VNSC

kaartdatum 29/11/2022