Rijn- en Binnenvaartmuseum Antwerpen

– 6 juli 2022 – Foto’s © Justin Gleissner en Georges Janssens –

Het Bonapartedok – het oudste nog bestaande dok in Antwerpen – gelegen naast het Mas krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een attractieplaats waarvan de juiste uitwerking nog bepaald moet worden.

Reeds verhaald naar de Nassaubrug om het Bonapartedok definitief te verlaten – © JG

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum dat in drie binnenschepen naast elkaar was uitgebouwd moest na een jarenlang verblijf naar een andere stek. De schepen werden op 6 juli 2022 met een slepertje naar hun nieuwe aanlegplaats gebracht bij de Droogdokkensite in het Kattendijkdok.

Het overbrengen van de schepen diende behoedzaam te gebeuren om binnenin zich heel fragiele objecten waren geplaatst, waarvan vele in glazen vitrinekasten.

Een glimp binnen in één van de museumschepen – © GJ

Na de voorbereidende werkzaamheden – afkoppelen van de nutsvoorzieningen – verlieten de drie schepen hun plaats naast het MAS-museum en verhaalden zich tot voor de Nassaubrug.

Sleper Erna komt door de Nassaubrug en pikt de museumschepen op – © JG

Het maneuver – door heel wat nieuwsgierigen gade geslagen – loopt als het ware vlekkeloos en het drieledige gevaarte gaat via het Willemdok in het Verbindingsdok om zich te gaan positioneren voor de Londenbrug. De brugdoorgangen waren er schijnbaar op voorzien.

Wachten op de bruggeman van de Londenbrug – © JG
en een selfie mag ook niet ontbreken… – © JG

Ook de doortocht door de Londenbrug had een goed verloop alhoewel alle betrokkenen – gewezen schippers – toch nog even hun beste kunnen moesten bovenhalen.

De schippers leken het nog niet te zijn afgeleerd… – © JG

Eens de laatste brug te zijn doorgevaren ging het in rechte lijn door het Kattendijkdok naar de ligplaats bij het pomphuis van de Droogdokkensite.

De Londenbrug even gestremd voor het verkeer… – © JG

Bij de Droogdokkensite was het nog even puzzelen om de schepen de veilig vast te maken aan de voorhanden zijnde bolders. Maar weerom de schippersvindingrijkheid haalde het en in weinig tijd werden alle meertouwen vastgemaakt.

Afgemeerd in het zicht van het Havenhuis van Antwerpen – © GJ

Weldra zal er een nieuwe regeling worden uitgewerkt om het bezoeken van de prachtige museumschepen terug mogelijk te maken. De uitzonderlijke tentoongestelde objecten behoren stuk voor stuk tot het watererfgoed en in het bijzonder tot dit van de binnenvaart.

Een schatkamer van bezienswaardigheden – © GJ
Regelmatig komt ook menig gewezen schipper aan boord napraten over het verleden – © GJ
Schippers tonen nog hun vaardigheden… – © GJ
En de schipperin moet zeker niet onderdoen… – © GJ

RIJN- en BINNENVAARTMUSEUM – watererfgoed om de koesteren.