Oproep Nautibel: gevraagd actiepunten en voorstellen om watersport meer elan te geven

De ministers Van Quickenborne, voor de Noordzee en Gilkinet, voor Mobiliteit en Vervoer, hebben onlangs in de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers hun beleidsverklaring verdedigd. Het Federaal Overleg Platform zond enkele weken geleden een manifest naar hun beider kabinetten. Dit heeft blijkbaar resultaat opgeleverd want er komt weldra een brainstorming, met o.m. ook Nautibel.

Wat we u vragen?

Uw top 3 van verbeterpunten voor een groei van het watersportbeleven in ons land, in al zijn facetten.

Kan u, liefst voor midden volgende week, laat ons zeggen 17 december, een aantal voor u dwingende actiepunten voorstellen die de watersport meer elan kunnen geven, op het vlak van wetgeving, maar ook fiscaliteit, relance, toerisme, steunmaatregelen, technologie, milieu, natuur, faciliteiten op en naast het water,  jachthavenuitbreidingen, concessies, terreinen voor (winter-)berging, steunmaatregelen voor End of Life of Boats, ruimere vaartijden, contracten met zandbedrijven, vlotte administratie voor registratiebrieven, eenvoudige CE-keuring, samenwerking met binnenlandse en buitenlandse toeristische organisaties, enzovoort, of zomeer…

Hoe meer items u aandraagt, hoe meer Nautibel kan pleiten.

Mail uw top drie of meerdere actiepunten naar: ludo.janssens@nautibel.be

Foto: Paul Bolsius