Authentieke scheepssfeer van het Eilandje… 11de Water-rAnt

Antwerpen dankt haar welvaart aan het water. Op het kruispunt tussen zout water van de zeeën en het zoete bovenstroomse water van de rivieren en de kanalen is hier het ‘A-Typische’ karakter ontstaan waar de wereldhaven, de stad en haar bewoners mee pronken.

Dat karakter is eeuwenlang gevormd door de scheepvaart. Behalve het verzorgen van transport zijn schepen en schippers – bemanningen en bevrouwingen een onderdeel van een boeiende en unieke cultuur. Hun tradities, normen en waarden, maar ook hun dynamiek en  zijn de hoeksteen van een wervelende wereld van watererfgoed, nat en droog.
Die wereld ontrolt zich op 27 t/m 29 september in de oude dokken rondom het MAS, in het hart van het Eilandje.

Belangrijkste thema’s
1.        Graanzuiger / Elevator nr. 19 – getuige die de overgang van manueel labeur naar industriële schaalvergroting markeert.

2.       Rondvaarten naar de Droogdokken: ontsluiting van een unieke zone van havenactiviteit en de krijtlijnen voor een nieuw nautisch bezoekerscentrum boordevol Antwerps Watererfgoed.

3.       500 jaar Van Schoonbeke: met de komst van de Kamper Kogge en tientallen re-enactmentgroepen wordt de havensfeer van toen gecreëerd.

4.      150 jaar Verbindingsdok: het ontstaan van het Eilandje: met de opening van dit dok werd de watercirkel rond het oorspronkelijke Eilandje een feit.   

Water-rAnt 2019 is vanouds gratis toegankelijk. Water-rAnt activiteiten, deelnemerslijst, programma, plan, bereikbaarheid enz. op de website www.water-rant.be