Uw boot als Airbnb-logies: aanmelden verplicht

Vanaf 1 april treedt het nieuwe logiesdecreet in werking in Vlaanderen. Dat is geen aprilgrap. Iedereen die vandaag in Vlaanderen toeristen laat overnachten, moet zijn logies aanmelden of laten vergunnen bij de Vlaamse overheid. Een ‘logies’ kan een woning, appartement of chalet zijn, een gastenkamer in je eigen woning of een andere slaapplaats, hoe origineel ook. Dus reken maar dat ook je boot als eventuele verblijfplaats onder dit decreet valt.

NautiV, de Vlaamse beroepsfederatie van Nautische bedrijven, maakte haar leden in hun laatste nieuwsbrief opmerkzaam op het gewijzigde logiesdecreet.

Het nieuwe decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan elk logies vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie. De uitgereikte toeristische vergunningen blijven nog maximum drie jaar geldig.

Meer details op de site van Toerisme Vlaanderen: ,,Alles over het nieuw logiesdecreet.”

Foto: Paul Bolsius