ID en inschrijvingsformulier voor plezierboten vanaf nu online

In een persbericht laat de FOD Mobiliteit weten dat vanaf vandaag de vlaggenbrief (identiteitsbewijs) en de immatriculatie (inschrijvingsformulier) van een plezierboot alleen nog digitaal kan aangevraagd worden. Alle aanvragen verlopen nu via een e-loket. Dat is een flinke stap voorwaarts van de overheid op de digitale snelweg, maar meteen de aanvragen op papier weigeren, lijkt ons een brug te ver. De overheid, en dus ook de FOD mobiliteit, heeft onder meer een dienstverlenende rol. Dat sommige politici dat anders willen zien, legt nog maar eens de afstand tussen hen en de burger bloot.

Na de vereenvoudiging van de examens voor de pleziervaart in maart 2015, is de lancering van dat e-loket de volgende stap. De overheid past zich zo aan aan de behoeften van de burger door haar procedures meer en meer te digitaliseren en de procedure eenvoudiger en digitaal te maken. De burgers hoeven niet meer zich naar het fysiek loket te begeven. Ze vullen gewoon een formulier in en kunnen de status van hun aanvraag online volgen.

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open-VLD): ‘De digitale economie van ons land is in volle ontwikkeling. Het digitaliseren van de documenten voor de pleziervaart verhoogt het gebruiksgemak en vermindert de administratieve rompslomp. Hierdoor zal de ook bevoegde overheidsdienst veel efficiënter kunnen werken. Een e-loket biedt veel meer flexibiliteit voor de burger en vereenvoudigt de afhandeling door de administratie.’

Het e-loket staat op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer (https://es.mobilit.fgov.be/mas/login ). Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard. Maar de link uit het Nederlandstalig persbericht blijkt niet te werken.  Dit is alvast een link die wel werkt: http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/immatriculatie

De Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF) wijst er haar leden in de meest recente editie van hun nieuwsbrief op dat wanneer het niet lukt  om de aanvraag online te plaatsen,  de loketten op volgende tijdstippen geopend zijn:

– Brussel: Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel: open op dinsdag en vrijdag van 9u tot 11u45
– Oostende: Natiënkaai 5 – 8400 Oostende: open op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45
– Gent: Port Arthurlaan 12 – 9000 Gent: open op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

Aanvragen kunnen ook opgestuurd worden naar: Pleziervaart Antwerpen – Posthoflei 5 te 2600 Antwerpen (Berchem)
(opgelet: enkel opsturen, er is geen loket!)

Een pluim voor vereenvoudiging en efficiëntie, maar de pleziervaarders niet in de kou laten staan, zo hoort het.