Duitse chartermarkt in goede doen

Meer dan 8 op de 10  charterbedrijven in Duitsland zijn tevreden over de gang van zaken. Geheel volgens verwachting is na de fraaie zomer van 2014 de vraag in het Oostzeegebied duidelijk gestegen. De vraag naar charterreizen en -boten in het buitenland ligt op hetzelfde goede niveau als vorig jaar. Het populairste gebied voor de Duitse charterklanten blijft Kroatië met haar fascinerende eilandenrijk. De boekingen voor Griekenland zijn op basis van de nog steeds bestaande gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding duidelijk toegenomen. Minder belangstelling was er voor Turkije, mogelijk op grond van de politieke situatie in dat land.
Ook op binnenlandse markt ligt het aantal boekingen op een hoog niveau . Een verheugend gegeven is dat er, in tegenstelling tot de reiswereld, nog steeds vroegtijdig geboekt wordt. Het boekingsseizoen 2016 is al in volle gang.

Het wordt steeds duidelijker dat juist in het binnenland een goede uitgebreide maritieme infrastructuur beslissende concurrentievoordelen biedt. Nederland en Polen hebben dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, recentelijk gerealiseerd en worden daarvoor beloond met een toenemende vraag. Hier zou ook in Duitsland over nagedacht moeten worden.

Bij de huurvloten in het binnenland is diversificatie aangekondigd. De traditionele boottypes vormen nog steeds het fundament van het aanbod. Er is een toenemende belangstelling – vooral van nieuwe klanten die nog weinig affiniteit met de watersport hebben – voor pontonschepen die als gevolg van de eenvoudige bouwwijze relatief goedkoop aangeboden worden. Deze schepen kunnen prima gepresenteerd worden onder het boekingsmotto ‘Wonen en recreëren op het water’.

Bron: Midjaarlijkse conjunctuurenquête van het Duitse  BVWW (Bundesverband Wassersportwirtschaft).