Wijziging marifoonkanaal Zeekanaal Brussel-Schelde

Op 23 september 2013 is een wijziging invoege gegaan voor het marifoonkaal 20 op de vaarweg Zeekanaal Brussel-Schelde.

Het marifoonkaal 20 wordt volledig gesupprimeerd en vervangen door VHF kanaal 25.

De sluizen Wintam, Zemst en Klein-Willebroek behouden VHF kanaal 68.

 

Bron: Berichten aan de schipperij 2013/00000755/01 (WenZ)