Belgisch Fregat Louise-Marie

– terug thuis na 17 weken ingezet te zijn in het Midden-Oosten –
– dinsdag 9 juli 2024 –

Al heel vroeg in de morgen stromen familieleden toe op de Marinebasis in Zeebrugge. Het Belgische Fregat Louise-Marie (LOMA) komt terug na deelname aan de missie AGENOR in de Straat van Hormuz en de missie ASPIDES in de Rode Zee.

De officiële ontvangst aan boord gebeurde door Divisieademiraal Tanguy Botman (commandant van de Marine), Generaal-majoor vlieger Geert De Decker (Deputy Assistant Chief of Staff Operations & Training) en Kapitein-ter-Zee Christophe Colonval (Directeur Operaties).

Terugkomst LOUISE-MARIE – F931

Na een succesvolle missie van 121 dagen op zee komt het Fregat terug in België. De 160-koppige bemanning heeft in die tijd 55000 km afgelegd en dit onder uitdagende temperaturen van soms boven de 40°. Gedurende deze periode nam de Louise-Marie deel aan twee belangrijke operaties: ASPIDES en AGENOR. Dit als de Belgische bijdrage aan de internationale maritieme veiligheid.

AGENOR

Operatie AGENOR is de militaire pijler van EMASoH (Europese bewekingsmissien in de Straat van Hormuz). Bij EMASoH zijn 9 landen betrokken: België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen en Portugal.

Deze missie startte in 2020 op initiatief van Frankrijk en moet de maritieme handel en veiligheid in de regio waarborgen. Het Fregat Louise-Marie verleende hier een bijdrage:
– door de aanwezigheid op zee te tonen afhankelijk van de huidige dreigingsniveaus;
– een goede kennis van de maritieme situatie in de Straat van Hormuz onderhouden;
– stimuleren van samenwerking tussen marine en koopvaardij.

Prestatie van de LOMA tijdens AGENOR:

  • Begeleiding van 13 schepen in 15 dagen: de LOMA begeleidde 13 civiele schepen door de Straat van Hormuz, waaronder twee Belgische schepen van EXMAR en EURONAV.
  • Interactie met de Marine van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE): Tijdens een havenbezoek aan Abu Dhabi, organiseerde de LOMA meerdere defensiediplomatie evenementen en werkte samen de UAE Marine, zowel op zee als aan land.
Commandant Helena Vande Gaer op de brug van de LOMA

ASPIDES

Operatie ASPIDES vertegenwoordigt een propotionele en defensie marine-inzet van de EU in de Rode Zee met als doelstellingen:
– waarborgen van de vrijheid van navigatie in de Rode Zee;
– garanderen van veiligheid en stabiliteit in de Golfregio en de Hoorn van Afrika;
– beveiligen van de internationale maritieme handel.

Prestaties van de LOMA Marie tijdens ASPIDES:

  • Bescherming van 14 civiele schepen van EU-belang door begeleiding en nog eens 7 schepen van op afstand gemonitord.
  • Afweer van UAV-aanvallen (unmanned aerial vehicle – onbemand luchtvaartuig): één van de konvooien die de LOMA begeleidde werd ’s nachts benaderd door Houthi UAV’s; de dreiging werd geneutraliseerd door luchteenheden.
  • Dagelijkse raketdreigingen: de LOMA nam regelmatig beschermende maatregelen tegen ballistische raketdreiging in het gebied, zonder directe aanvallen op het schip.
  • Bevoorrading op zee: drie keer herbevoorraad door het Nederlandse logitiek ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman, waardoor de missie kon worden verlengd.
Admiraal Botman verwelkomt en dank de manschappen van de LOMA

BNS LOUISE-MARIE

De missie van de BNS Louise-Marie werd op 19 januari 2024 door de Belgische regering goedgekeurd als reactie op de crisis in de Rode Zee. Sinds de start van de Houthi-campagne op 20 november 2023, zijn er meer dan 80 incidenten geregistreerd met raketaanvallen en ook met USV’s (Autonomous surface vehicle) en UAV’s. Drie koopvaardijschepen werden hierdoor tot zinken gebracht met verlies van mensenlevens.

De Rode Zee is een cruciale doorvoerroute voor 12% van het mondiale handelsvolume, voornamelijk tussen Europa en Azië. Door de dreiging zijn veel rederijen gedwongen hun schepen om Afrika heen te leiden, wat leidt tot hogere operationele kosten en langere vaartijden.

INZET BELGIË

België heeft verschillende middelen ter beschikking gesteld voor de ASPIDES-missie, waaronder een stafofficier op het operationale hoofdkwartier in Griekenland, twee Batttle Watch Captains op het Forward Head Quarter op zee en het fregat Louise-Marie.

AGENOR is een belangrijke misssie die bijdraagt tot de veiligheid en stabiliteit in een regio die cruciaal is voor de maritieme handel. De Belgische deelname toont ons engagement om samen te werken met onze Europese partners om de vrijheid van de scheepvaart te garanderen.

Bij AGENOR waren reeds vier Belgische Devisieadmiraals ans Force Commander: R. Botman (1/3/2022 – 6/7/2022) – R. Flamant (27/1/2022 – 9/6/2023) – H. Huygens (7/12/2023 – 8/3/2024) – G. Colmant (8/3/2024 – 27/6/2024).

De muziekkapel van de Marine omkaderde muzikaal de aankomst van de Louise-Marie

HET SCHIP

De M-klasse fregatten zijn een serie van 8 fregatten die in Vlissingen werdn gebouwd voor Nederland. Het zijn Multipurpose fregatten (M = multifunctioneel). In 2008 kwamen er twee van naar België en in 2010 gemoderniseerd met o.a. de installatie van een geïntegreerde mast met nieuwe sensoren en de aanpassing van het helikopterdekn voor de NH90.

Sint-Niklaas is de peterstad van de Louise-Marie. Het schip meet 122 m lengte, 14.4 m breedte en 6 m diepgang. Het kan een snelheid ontwikkelen van 30 knopen. De normale bemaning om 145 personen – 15 officieren, 70 onderofficieren en 60 matrozen. Er is ook een uitgebreide moderne bewapening aan boord. Met een totaal gewicht van 3320 ton volle belasting heeft men een actieradius van 5000 mijl aan 18 knopen.

Nog enkele sfeerfoto’s:

foto’s © Georges Janssens