Unesco Global Geo Park

-27 maart 2024-

De Unesco heeft het Nederlandse en Belgische Schelde Delta gebied het Unesco Global Geopark keurmerk toegekend. Het gebied beslaat ongeveer 5.500 km2 en is meteen een van de grootste geoparken ter wereld. 

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta gaat over 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Ook nog de ingrepen van de laatste tweeduizend jaar met o.a. de Deltawerken.

Wetenschappelijk gezien is de Schelde delta een estuarium: een gebied waar zoet rivierwater zich mengt met zout zeewater, en waar getijdeverschillen waarneembaar zijn. De rivier heeft altijd heen en weer bewogen en is voor dit hele gebied van bepalende invloed geweest. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen stukken, die allemaal zijn gevormd door de rivier en de zee.’

Hertogin Hedwige Polder

De Nederlandse en Belgische provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen zijn de initiatiefnemers voor het aanvraagdossier en werkten hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen.

Fietsroutes en wandelwegen moeten iedereen (niet alleen natuurliefhebbers) kunnen bekoren. Acht regio’s – Zeeland, Kalmthoutse Heide, Havenland, Meetjesland, Brabantse wal, Scheldeland, Zwinstreek – omvatten het grensoverschrijdend gebied.

Meer informatie is te vinden op de website ‘wandel- en fietsroutes‘ of algemeen op Geopark.

foto’s © Georges Janssens