Blankenberge krijgt een nieuwe strekdam.

– De werken starten op 2 oktober 2023 –

De werken voor de bouw van een nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge starten op 2 oktober 2023. In een eerste fase wordt het betonnen westerstaketsel afgebroken. Het puin van de afbraak wordt grotendeels hergebruikt voor de nieuwe constructie. Een duurzame oplossing, want hierdoor kan het wegtransport doorheen Blankenberge en Wenduine beperkt worden. De werken zullen duren tot het voorjaar 2026.
Links op de foto de pier met ernaast een baggerboot die jaarlijks de geul uitbaggert

De bouw van een nieuwe westelijke strekdam, een project van afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK) en de stad Blankenberge, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven van Blankenberge tegengaan.
De jachthaven heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang en jaarlijkse stormen leiden tot een snelle verzanding van de havengeul. Daarbij komt de sterke erosie van het strand van Wenduine die voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge zorgt. In Wenduine lag de oplossing voor de erosie in de bouw van een strandhoofdenveld. Deze strandhoofden zijn intussen afgewerkt en zorgen nu inderdaad voor een stabieler strand met minder erosie.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters: “De 600 meter lange dam in Blankenberge moet er in eerste instantie voor zorgen dat de havengeul minder verzandt. Een investering van meer dan 18 miljoen euro waarbij de dam ook gedeeltelijk toegankelijk wordt gemaakt en dat zorgt ook voor een toeristische meerwaarde voor de stad Blankenberge. Zowel tijdens de afbraak als tijdens de bouw zoeken we naar duurzame oplossingen. Zo wordt het puin afkomstig van de afbraak van het westerstaketsel zoveel als mogelijk hergebruikt binnen de nieuwe constructie.”

Staketsel en strand afgesloten

Op 2 oktober start de aannemer met de voorbereidende werken en de werfopbouw. Het betonnen westerstaketsel wordt volledig afgesloten. Een deel van het strand wordt ingenomen voor de werfketen en het stockeren van materiaal. De toegang tot het strand wordt daarom tijdens de werken afgesloten. Er is een omleiding voorzien voor wandelaars. Bistro Zee Zee, gelegen vlakbij het staketsel, blijft tijdens de werken steeds bereikbaar.

Huidige haventoegang in Blankenberge

Duurzaam transport

De tweede helft van oktober 2023 start de afbraak van het betonnen westerstaketsel. Die start in zee, en gaat zo geleidelijk landwaarts. De afbraak van het westerstaketsel wordt zoveel als mogelijk vanop het staketsel zelf uitgevoerd. Hierdoor zal er slechts minimale hinder zijn in de havengeul. Voor het scheepvaartverkeer komt er tijdelijke vaarwegsignalisatie.
Doordat er op een duurzame en circulaire manier gewerkt wordt, kan het wegtransport doorheen Blankenberge en Wenduine toch enigszins beperkt worden. Daarnaast zullen de betonnen deklaagelementen, die in Zeebrugge worden gefabriceerd, over zee naar de projectsite vervoerd worden.

De nieuwe strekdam wordt 600 meter lang

Björn Prasse

Burgemeester Björn Prasse: “De nieuwe westelijke strekdam zal ongeveer 600 meter lang zijn. De bovenkant ervan zal tussen de 7,5m TAW en 6m TAW (boven het gemiddeld zeeniveau bij laagwater) liggen. In normale omstandigheden, bij hoogwater en bij springtij zal de dam steeds volledig zichtbaar zijn voor het scheepvaartverkeer. Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. De lichtmast is 12,2m hoog. Om de scheepvaart te geleiden komen er boeien en buispalen. De dam zal functioneel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken of interventies en evacuaties. De eerste 180 meter zal publiek toegankelijk zijn. Daarna zullen wandelaars via een trap naar het strand kunnen.”

Timing

De werken zullen – zonder onvoorziene omstandigheden – duren tot het voorjaar 2026. Tijdens de maanden juli/augustus wordt er niet gewerkt. De kostprijs van het project bedraagt 18,6 miljoen euro.

Hopelijk zal baggeren tot het verleden behoren

foto’s © Georges Janssens