Historisch schip Céphée verhuist naar Droogdokkenpark

– Stad Antwerpen 17/02/2023 – foto’s © Georges Janssens & Rudi Dormolen –

In de nachten van 7 op 8 en 8 op 9 maart verhuist de Céphée van de kaaien naar het Droogdokkenpark. Tijdens het transport zal er enige hinder zijn voor omwonenden en doorgaand verkeer. In de week van 20 februari zijn er al voorbereidende werken.

De Céphée wordt ingepakt voor transport.

Verhuis als onderdeel heraanleg Scheldekaaien

Door de heraanleg van de kaaien kan het houten walenschip Céphée niet op zijn huidige plek, de hangar op de Jordaenskaai naast Het Steen, blijven. Het schip krijgt nu een nieuwe locatie, een schepenhal in het toekomstige Droogdokkenpark. Deze verhuis is een volgende -noodzakelijke- stap in de heraanleg en verfraaiing van de Scheldekaaien.

Nieuwe locatie in het Droogdokkenpark
  • Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Met de herontwikkeling van de 7 kilometer lange Scheldekaaien schrijven we een prachtig stadsontwikkelingsverhaal in vele hoofdstukken. Eén daarvan is de vergroening van het Steenplein, de transformatie van het wandelterras tussen Steen en Noorderterras en de volledige vernieuwing van de hangars waaronder de eeuwenoude burchtmuur weer helemaal wordt blootgelegd. Zo halen we hier niet alleen de band met de Schelde nauwer aan, maar ook met de rijke geschiedenis van onze prachtstad. In het kader van deze werken begint het houten walenschip Céphée nu aan een nieuwe reis, richting Droogdokkenpark.”

Het voorontwerp van de vernieuwing van de Scheldekaaien van het Steenplein tot Noorderterras werd onlangs goedgekeurd. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt start de aannemer nog dit voorjaar met de vernieuwing van de hangars en het wandelterras. Weldra worden nieuwe panoramatafels geplaatst met alle info en stand van zaken in alle verschillende deelprojecten van de heraanleg van de Scheldekaaien. ​

Uitzonderlijk transport

In de week van 20 februari zal in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien een klein deel van de waterkeringsmuur ter hoogte van de hangar afgebroken worden. Er worden big bags voorzien die indien nodig snel kunnen worden ingezet als tijdelijke mobiele waterkering. In de week van 6 maart gaat vervolgens de verhuis door. Het uitzonderlijke transport via de baan gebeurt in de nachten van 7 op 8 en 8 op 9 maart, ’s nachts omdat het de tramlijnen kruist. Er zal dan een lokaal parkeerverbod gelden en enige geluidshinder zijn. De route van Jordaenskaai tot Droogdokkenweg zal een aantal uren afgesloten worden voor verkeer. Het verkeer volgt dan een omleiding. Vanaf de week van 13 maart wordt de waterkeringsmuur zo snel mogelijk terug opgebouwd.

De voorbereidende werken zijn gestart…

Deze timing kan nog wijzigen. Bij veel regen of wind wordt de verhuis uitgesteld. Ook kunnen onvoorziene technische ontwikkelingen voor vertraging zorgen.

Buurtbewoners ontvangen een infobrief, aan de Jordaenskaai komt een infobord en de webpagina www.antwerpenmorgen.be/kaaien-centrum/tijdlijn krijgt regelmatig een update.

Historiek

De Céphée is een houten binnenvaartschip dat in 1937 gebouwd werd op een scheepswerf in Merville (Frankrijk). Het Antwerps Rijn- en Binnenvaartmuseum kocht de Céphée aan in 1979. De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum kochten het schip in 1984 over en schonken het aan de stad. Bij de sluiting van het Nationaal Scheepvaartmuseum kwam het schip samen met de overige collectie in beheer van het MAS.

Stad Antwerpen deed een volledige digitalisering van het schip door middel van foto’s en 3D-scans en is in onderhandeling met geïnteresseerde maritiem erfgoedpartners die het schip een nieuwe toekomst willen geven.

Zoals deze bolder staan er twee aan de Scheldekaaien naast de Céphée – hopelijk verdwijnen ze niet met de heraanleg van de site.