Kleur voor Antwerpse waterkeringsmuur

Kleur voor Antwerpse waterkeringsmuur

De lange waterkeringsmuur in het Antwerpse havengebied wordt in een nieuw kleedje gestoken. De muur werd in 2019 afgewerkt om het havengebied bij extreme waterstanden te behoeden voor overstroming.Nu grijpen 500 deelnemers tijdens graffiti-workshops hun kans en de verfbus om een kleurrijke verwelkoming neer te zetten voor al wie er op de Schelde voorbijvaart.

De waterkeringsmuur langs de Scheldelaan is bijna een kilometer lang, maar saai is hij allerminst. In 2019 werd hij opgevrolijkt door een tachtigtal graffitikunstenaars, die de straatkant van de muur omvormden tot een reusachtig kunstwerk. Nu is de waterkant aan de beurt. “Onze haven is gekend als het industriële en logistieke hart van onze Belgische economie, maar voor het brede publiek is het havengebied eigenlijk nog een te weinig ontdekte parel. Met dit event willen we iedereen de kans geven om onze haven op een originele manier te ontdekken en kennis te maken met de knepen van de graffitikunst”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp.

“We willen iedereen die via het water de haven en de stad komt bezoeken, verwelkomen. De waterkeringsmuur is een uniek uitnodigingskaartje om die boodschap over te brengen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Die verwelkoming richt zich tot ieder die via het water de haven binnenloopt: van de bemanning van schepen tot passagiers op internationale cruiseliners en de gebruikers van De Waterbus.

Sigmaplan

De betonnen waterkeringsmuur werd gebouwd in het kader van het Sigmaplan om de haven van Antwerp te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. Daarnaast is ook voldoende capaciteit gecreëerd om transportleidingen te voorzien onder de grond langs de Scheldelaan, wat de duurzame ontwikkeling van de haven en dus minder wegtransport mogelijk maakt.

De twee organiserende partners, Port of Antwerp en De Vlaamse Waterweg, doen voor het verzorgen van deze gigantische workshop een beroep op twee gespecialiseerde partners: de Gentse vzw Wallin’ en de vzw Spray & Play uit Mortsel.

De straatzijde van de muur bevindt zich langs de Scheldelaan, ter hoogte van de site van Total op rechteroever. Iedereen kan de waterkant van de muur bezichtigen vanop De Waterbus die vaart tussen het centrum van Antwerpen en Lillo, meteen een tip voor een leuke uitstap.