Aanpassing Marifoonkanalen aan VDES

– VHF Data Exchange System (VDES) –

Om de reglementering na te leven van de CEPT (ECC Decision (19)03 — Harmonised usage of the channels of the Radio Regulations Appendix 18 (transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band), die voorziet in een “cleaning”-periode die het einde van de analoge spraaktelefonie op die kanalen moet verzekeren.

Wat de scheepsstations betreft (zowel voor de professionele en de handelsscheepvaart, als voor de pleziervaart), rekening houdende met de in de praktijk ondervonden tijdsdruk voor de aanpassing van al die stations, moet elke VHF-marifoon voldoen aan die nieuwe verdeling van de kanalen uit de bovenstaande tabel uiterlijk 31 december 2023. Voor de vaste stations (kuststations) geldt dit vanaf 1 januari 2023.

Ook dient ten behoeve van de pleziervaart het kanaal 31 (TX: 157.550 MHz RX: 162.150 MHz) te worden geprogrammeerd om vanaf 1 januari 2023 contact te kunnen opnemen met de jachthavens in o.a. België.

Volgende kanalen dienen dus te worden geblokkeerd voor analoge spraakcommunicatie: 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 84 – 85 – 86.

U kan hier de mededeling van BIPT downloaden.