NIEUWE COMMANDANT VOOR FREGAT LOUISE-MARIE

– Sint-Niklaas 2 juni 2022 –

Op donderdag 2 juni 2022 werd voor het fregat Louise-Marie en haar bemanning een nieuwe commandant aangesteld.

KTZ Raf De Bode begeleidt FKP Tom De Vleeschauwer naar zijn nieuwe opdracht

Tijdens een militaire plechtigheid om 15u op de Grote Markt van de peterstad Sint-Niklaas, heeft divisieadmiraal Jan De Beurme, commandant van de Marine, fregatkapitein Tom De Vleeschauwer voorgedragen als nieuwe commandant van het schip. De commandant De Vleeschauwer was tot op heden projectofficier innovatie bij de staf van de Marine.

Op hetzelfde ogenblik werd door de peterstad de scheepsbel van het fregat overhandigd aan de nieuwe commandant en zijn bemanning.

De scheepsklok gedragen door Burgemeester Lieven Dehandschutter en Roland De Cock

In februari 2020 werd de scheepsbel aan de peterstad in bewaring gegeven, zodat deze zorg kon dragen gedurende de onderhoudsperiode. De bel is een belangrijk onderdeel van het schip. Ze is zelfs verplicht volgens het navigatiereglement. Het is de stadsambtenaar Roland De Cock die de hele tijd de klok heeft bewaard. Samen met Lieven Dehandschutter, Burgemeester van Sint-Niklaas, zal het pronkstuk teruggegeven worden aan de commandant en bemanning van het fregat.

Het fregat beëindigt haar langdurig onderhoud in de scheepswerven van de marinebasis in Den Helder (NL). De komende maanden worden een heel drukke periode voor de nieuwe commandant en zijn bemanning. Ze beginnen met een schoolperiode en met het operationeel opwerken van het schip.

Fregat Louise-Marie

De plechtige aanstelling van de nieuwe commandant gebeurde in aanwezigheid van de Minister van Defensie Ludivine Dedonder. Bij haar aankomst werd ze ontvangen door de Burgemeester van Sint-Niklaas en schouwde ze de bemanning samen met Divisieadmiraal Jan De Beurme.

Op de tribune…

Ook heel wat andere autoriteiten van het land waren aanwezig.

Divisieadmiraal Jan De Beurme en Minister Ludivina Dedonker schouwen de bemanning

Ondertussen werd de plechtigheid ondersteund door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en waarvan enkele klaroenen telkens het volgende onderdeel aankondigden. Verder werd ook de aanwezigheid gewaardeerd van Generaal Thierry Vandeveld, Chef van het Militair Huis van de Koning.

Muzikale omlijsting door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen – ook een vaandrig van de Oudgedienden van de Zeemacht was erbij

Na de voordracht door de Divisieadmiraal Jan de Beurme werd de nieuwe commandant aan zijn bemanning voorgesteld. Het was de tweede commandant van het fregat Louise-Marie KVK David Decoster die zich van deze taak kwijtte.

KVK Raf Decoster (rechts) stel de bemanning voor
De kersverse nieuwe commandant kreeg ook de taak om enkele bemanningsleden te eren voor hun staat van dienst op het schip.

In de gehouden toespraken zien we Burgemeester Lieven Dehandschutter die de fierheid van Sint-Niklaas onderlijnde om peter te mogen zijn van het fregat. Hij hoopt om in de toekomst dat diezelfde eer de stad mag toekomen van zodra de nieuwe fregatten worden geleverd.

Burgemeester van Sint-Niklaas

En dan was het plechtige moment aangebroken dat de klok werd teruggegeven aan de bemanning van het fregat. Het belangrijke kleinood werd even symbolisch opgehangen in een kader. Er kan immers geen schip tot in Sint-Niklaas komen en ook het fregat is nog steeds in Den Helder waar het finaal zal worden afgewerkt. De bemanning is hier ook wekelijks voor op verplaatsing.

Heel wat handtekeningen moesten geplaatst worden…
Generaal Vandeveld tekent hier en achteraan de Burgemeester, de Minister, de nieuwe Commandant en de Divisieadmiraal.

Dat het geheel moest bezegeld worden door het ondertekenen van oorkonden en gulden boeken is evident en zo gebeurde dit met de nodige zorg, waarbij een zonovergoten strakblauwe hemel voor de nodig allure zorgde…

de klok…
vlnr Burgemeester Lieven Dehandschutter, Generaal Thierry Vandeveld, Divisieadmiraal Jan De Beurme, Minister Ludivina Dedonder, Commandant FKH Tom de Vleeschauwer, KTZ Raf De Bode

Het mooie event werd afgesloten en zelfs vervolgd door een verzorgde receptie bij de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas waar ook de tentoonstelling Recht door Zee door de hoogwaardigheidsbekleders werd geopend. De opening voor het publiek begint echter op 4 juni 2022. Meer informatie hierover <klik hier>.

foto’s © Georges Janssens