Gerestaureerde graanzuiger terug van de werf

Graanzuiger 19 onderweg. Foto: Theo de Man.

De laatste vlottende graanzuiger ter wereld keert terug van de scheepswerf. Na een jaar van restauratiewerken ging Graanzuiger 19 op maandag 2 mei 2022 op sleeptouw van Franeker naar Rotterdam. Later dit jaar komt de graanzuiger ook terug naar Antwerpen.

Vlaamse samenwerking

Het Museum aan de Stroom in Antwerpen is “co-ouder” van de graanzuiger, die deel uitmaakt van de buitencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Daardoor is Graanzuiger 19 afwisselend te zien in Antwerpen en bij het Maritiem Museum Rotterdam. Een erfgoedsubsidie vanuit Vlaanderen maakte de restauratie mogelijk. Op 23 mei brengt Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele een bezoek aan het gerestaureerde topstuk in de museumhaven van Rotterdam.

Restauratie

De afgelopen maanden is veel werk verricht op werf Talsma in het Friese Franeker: de deuren en ramen van de graanzuiger zijn vervangen; het onderwaterschip, de weegkamer en de stootlijsten werden aangepakt. Ook kreeg de graanzuiger zijn oorspronkelijke kleuren terug. Het grootste deel van de restauratie is nu voltooid, al is er in volgende stappen nog wat werk te verzetten. Normaliter zal het havenicoon vanaf de zomer van 2023 weer in prachtige staat te bezoeken zijn – ook de stoominstallatie werkt nog steeds. Voor die tijd zal Graanzuiger 19 al in Antwerpen te zien zijn, maar een juiste datum is nog te bevestigen.

Havenicoon

Stadsgraanzuiger 19 is een krachtig voorbeeld van innovatie in de maritieme sector. Vóór zijn introductie kostte het meer dan honderd havenarbeiders een dikke week om 6.000 ton bulkgoed over te hevelen van het ene schip naar het andere. Met de graanzuigers werden granen, zaden, bonen,… plots overgeladen met een capaciteit van bijna 200 ton per uur. Antwerpen bezat in totaal 24 drijvende stadsgraanzuigers, in de Rotterdamse haven waren er eens zoveel. De eerste Antwerpse graanzuiger werd besteld in 1910 en de laatste bleef tot begin jaren 1980 in bedrijf. Graanzuiger 19 werd in 1985 naar Nederland verkocht… en daar als museumstuk behouden.

De Stadsgraanzuiger 19 is op maandag 2 mei vanuit Friesland naar Rotterdam vertrokken. Later dit jaar komt de graanzuiger ook terug naar Antwerpen. Beelden van de overtocht en de vorderingen van de restauratie zijn te volgen op 
www.maritiemmuseum.nl/restauratie-graanzuiger.

Stadsgraanzuiger 19. Foto: Theo de Man.