NIEUWPOORT

Voor de kust van Nieuwpoort is sinds kort een nieuwe zone afgebakend met een serie merktekens rondom het project zeeboerderij. Het is belangrijk om deze merktekens te respecteren omdat de installaties, die zich vooral onder water bevinden, een potentieel gevaar zijn voor zeevarenden. Werk je kaarten steeds goed bij en hou goede uitkijk!