Allereerste Europese COVID-impactstudie: gemengd effect op industrie in 2020, optimisme voor de komende jaren

De allereerste Europese COVID-impactstudie toont een gemengd effect op de industrie in 2020, met optimisme voor de komende jaren

Foto: (c) Paul Bolsius

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de European Boating Industry, Bundesverband Wassersportwirtschaft  en boot Düsseldorf . De studie – op basis van expert-interviews in de bootindustrie – analyseert de impact van de pandemie in 2020 op een aantal sleutelindicatoren en schetst de vooruitzichten van de sector. Ze laat een gevarieerd beeld zien van de impact van COVID-19 en de verschillende beperkingen op nationaal niveau voor 2020, waarbij sommige landen en sommige subsectoren meer impact ondervinden dan andere. Sommige markten deden het echter ook uitzonderlijk goed met stijgende inkomsten. Er ontstaat een duidelijk beeld voor 2021 en daarna, met positieve vooruitzichten voor bedrijven. Het toont ook de noodzaak aan van politieke ondersteuningsmaatregelen op nationaal en Europees niveau.

Enkele kernboodschappen uit het onderzoek:

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s): meer dan 96% van de bedrijven die reageerden, waren kmo’s en bijna de helft waren micro-kmo’s.

Opbrengsten: een derde van de bedrijven gaf een stijging aan, terwijl meer dan de helft een daling van de opbrengsten registreerde. Bedrijven met als hoofdactiviteit toerisme en productie zijn harder getroffen dan bedrijven in de distributiesector en de dienstensector.

Werkgelegenheid: 23% van de bedrijven moest werknemers ontslaan, terwijl 22% de werkgelegenheid verhoogde. Het effect op de werkgelegenheid kan op de lange termijn groter zijn.

Toekomstige trends: De interesse in varen stijgt op zowel korte als lange termijn. Bedrijven richten zich steeds meer op digitalisering en deels ook op ecologische duurzaamheid. Gezien de pandemie moesten de investeringen in 2020 echter worden uitgesteld.

Overheidssteun: In alle landen ondersteunden overheden bedrijven in moeilijkheden. Overheidssteun blijft echter nodig op nationaal en Europees niveau met een focus op financiële steun, effectieve wetgeving en promotie.

Vooruitzichten voor de sector: de vooruitzichten voor bedrijven in de botenindustrie worden als positief ervaren voor 2021, waarbij slechts 23% deze als slecht beschouwt.

Een beperkte versie en een samenvatting van deze studie kunnen worden gedownload.