Zoveel verhalen…

De punten zijn geteld… de jury heeft zijn/haar opdracht gewetensvol volbracht. En die was niet gering. Niet minder dan 18 verhalen kwamen onze richting uit.

Onze juryleden kregen ruim 100 pagina’s ter beoordeling voorgeschoteld, wij danken hen oprecht voor de tijd en de moeite die zij namen om zich door al deze verhalen te worstelen… Maar het was een aangename en boeiende taak, bevestigden zij ons.

De inzendingen waren van een opmerkelijk historisch en/of literair gehalte. Vaak kwamen beiden op een intrigerende wijze samen. Soms stond er op de fantasie geen maat, in andere gevallen voerde non-fictie de boventoon. Alle verhalen hadden ze in mindere of meerder mate een link met het Antwerpse stadshavengebied. Dat was de opdracht natuurlijk, maar toegegeven, soms is ‘Antwerpen’ er een beetje met de haren bijgesleurd.
Onze zevenkoppige jury was overwegend samengesteld uit prominente persoonlijkheden uit de Antwerpse maritieme wereld. En alhoewel de verhalen anoniem werden beoordeeld, tekende zich toch een zekere eensgezindheid af bij de puntenverdeling.

Spannend…

De verhalen die op plaats een en twee eindigden kregen van nagenoeg alle juryleden punten toegekend. (Elk jurylid beschikte over 20 punten die vrij te verdelen waren over minstens drie verhalen). Om het in ware wedstrijdtermen uit de drukken, het werd een nek-aan-nek race. Er waren amper twee puntjes verschil tussen de verhalen op de eerste en de tweede plaats en een zelfde verschil noteerden wij voor de verhalen die op plaats drie en vier eindigden.

De top 5

1 – Twee steentjes – Peter-Jan Hendrik: 32 punten
Prijs: € 250,- geschonken door uitgeverij KIM vzw/6minutes press, Grimbergen + waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

2 – Het Waterhuis – Luc Vos: 30 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

3 – Van ooglapje tot drone – Lutgart Smekens: 19 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

4 – De Overgave -Staf van Battel: 17 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

5 – Kansen – Marcel Schoeters: 12 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

Een prijs hebben we niet kunnen toekennen, deze voor een jongere beneden de 21 jaar. Zullen we volgende keer dan maar een ‘tiktok’- in plaats van een schrijfwedstrijd organiseren?

Tenslotte selecteerde de redactie de verhalen die punten kregen toebedeeld voor publicatie. Die werden gebundeld in een speciale ‘verhalen’-editie van Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021. Onze abonnees vinden deze eerstdaags in de brievenbus… U ook? Neem een abonnement.

Onze speciale dank gaat uit naar al onze partners bij deze wedstrijd, zonder hun actieve steun was dit resultaat ondenkbaar. Bedankt Stadshaven Antwerpen en alle verenigingen en organisaties die van het Antwerps Stadshavengebied een fijne omgeving maken om ‘wel te varen…’