Brasem tegen overmatige groei van waterplanten

De enorme groei van Fonteinkruid op de meren van het IJsselmeergebied maakt dat boten vastlopen en zwemmers verstrikt raken. Vooral recreanten, wedstrijdzeilers en jonge cursisten van zeilscholen komen in grote problemen. De groei van de waterplanten is versneld en versterkt door de beroepsmatige visserij op brasem.Vertegenwoordigers van de watersportsector lieten op 11 juli tien Brasems los in het IJmeer, als symbool van een structurele oplossing voor de overlast.

,,De watersportsector vindt dat er tijdig en voldoende moet worden gemaaid en dat het probleem ook structureel moet worden aangepakt”, aldus Geert Dijks, directeur van HISWA Vereniging.  Naast slim maaien en het kunnen maaien van een groter areaal waterplanten dient de bevissing van brasem te stoppen. Het stoppen van de visserij op brasem kan er op termijn toe bijdragen dat deze visstand de overlast van waterplanten kan beteugelen. De watersportsector ziet ook mogelijkheden om speciale waterplantengebieden aan te wijzen waar boten niet komen.

‘Snelheid is geboden’, vervolgt Dijks. ‘Rijkswaterstaat maait alleen in de vaargeul voor grote beroepsvaart en adviseert de pleziervaart ook daar te gaan varen. Dat is zoiets als fietsen op de snelweg. Levensgevaarlijk en bovendien er zijn ook te weinig kilometers vaargeulen als iedereen dat doet.

De economische impact op het watersportbedrijfsleven in het IJsselmeergebied is groot. De waterplantoverlast kost omzet en werkgelegenheid. HISWA gaat deze schade inventariseren en legt de rekening neer bij het Rijk, de eigenaar van de waterplanten.