Groeiscenario voor de watersportindustrie

Waar in buurlanden zoals Nederland en Scandinavië na een krimpperiode de markt stagneert, groeit in Duitsland de vraag naar zeil- en motorjachten. Het zijn vooral de grotere zeiljachten met een lengte van meer dan 13 meter die van een groeiende belangstelling genieten. In het motorbootsegment is ook een duidelijke trend naar grotere en vooral waardevaste motorjachten waarneembaar.
Dat alles blijkt uit de midjaarlijkse conjunctuurenquête van de BVWW (Bundesverband Wassersportwirtschaft). De Duitse watersportindustrie kijkt dan ook op een geslaagd jaar terug, driekwart van de bedrijven beoordeelt de stand van zaken gelijk of beter dan vorig jaar. Alles bij elkaar is er op dit moment weinig om over te klagen. Alles wijst erop dat de positieve ontwikkelingen van de laatste twee jaar zich in de komende jaren zullen voortzetten.

In het segment van de kleinere motorboten blijft de ontwikkeling eveneens positief. Daar zijn meerdere redenen voor. Voor open sportboten is een toenemende belangstelling. Omdat ze achter de eigen auto worden vervoerd is er geen vaste ligplaats nodig en kan de boot op iedere locatie gebruikt worden. Dat scheelt in de kosten en vergroot de flexibiliteit van het gebruik. Een andere trend is te vinden bij de kleine kajuitboten met een buitenboordmotor. Rond een lengte van 8 meter bieden deze jachtjes (slaap)plaats aan maximaal vier personen maar blijven qua prijs thuishoren in het segment onder de € 80.000,-.

Sterk bijgedragen aan het succes van de kleine motorboten heeft natuurlijk de in 2012 in Duitsland ingevoerde regel dat er voor boten met een vermogen tot 15 pK geen vaarbewijs nodig is. Met name het beginnerssegment, tot ongeveer 4,5 meter bootlengte, heeft hierdoor een vlucht genomen.

Er is een duidelijke trend waarneembaar voor boten met een buitenboordmotor. Dat gegeven wordt ook bevestigd door de verkoopstatistieken: Vergeleken met de jaren 2012/2014 is de verkoop van buitenboordmotoren ruim 10 procent gestegen en in de eerste negen maanden van 2015 is, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, de omzet wederom met een kleine 6 procent gegroeid.

Motorjachten stuwen de markt

De markt voor jachten ontwikkelt zich zowel nationaal als internationaal in een flink tempo. Daarbij is de trend naar motorboten onmiskenbaar. Motorboten maken tegenwoordig 80 procent van de ruim 6 miljoen jachten met Europese thuishavens uit. Het is dan ook geen toeval dat de toonaangevende jachtproducenten aan dit deel van de markt bijzondere aandacht schenken. Dankzij innovatieve producten en een goede prijs-kwaliteitsverhouding, kunnen de Duitse jachtbouwers zich in de internationale concurrentiestrijd prima handhaven. De exportresultaten weerspiegelen deze trend naar motorboten. Waar de export van motorboten ten opzichte van vorig jaar steeg met 11,5 procent, daalde de omzet in het zeiljachtensegment met 13,9 procent.

Alles bij elkaar exporteerde Duitsland in het eerste halfjaar 1.483 motor- en zeilboten, ter waarde van circa € 130 miljoen.

De vraag naar gebruikte boten stijgt, in tegenstelling tot voorbije jaren, toen tal van gebruikte boten slecht verkoopbaar bleken. Vandaag vinden gebruikte boten meestal snel een nieuwe eigenaar. Dat geldt echter alleen voor jonge exemplaren. De vraag naar motorjachten die al enige decennia in het kielzog hebben neemt daarentegen af. Er wordt kwaliteit gevraagd en die is niet goedkoop.

Service & onderhoud

De absolute topper van de conjunctuurenquête is de sector service & onderhoud. Ruim 97,8 procent van de betreffende bedrijven is tevreden over de resultaten. De serviceverleners profiteren van een drietal ontwikkelingen tegelijk:

• Jachteigenaren maken langduriger gebruik van hun boot dan vroeger en investeren in toenemende mate in het waardebehoud van hun schip;

• De vraag naar gebruikte boten is duidelijk toegenomen, wat leidt tot overeenkomstige investeringen door de nieuwe eigenaren;

• De zorg voor de boot wordt steeds vaker uitbesteed aan professionals.

Hierdoor hebben tal van bedrijven in deze sector de grenzen van hun capaciteit bereikt. Navenant hoog is de vraag naar gekwalificeerd personeel. Meer dan 40 procent van de ondervraagde bedrijven wil nog dit jaar nieuwe medewerkers aannemen. Het betreft hier met name technisch personeel. Veelal zal deze wens onvervuld blijven want goede servicemonteurs zijn schaars.

Uitrusting en toebehoren

Ook de leveranciers van uitrusting en toebehoren profiteren van de eerdergenoemde trend om het eigen schip langer te gebruiken of een goede gebruikte boot aan te schaffen. Beide keuzes leiden tot extra investeringen, met name op het gebied van comfortuitrusting. Daar komt nog bij dat het steeds ouder wordende ‘bootjesvolk’ meer tijd aan boord van hun boot doorbrengt. Daarbij wil men duidelijk zo min mogelijk inleveren op het wooncomfort. De gewenste uitrusting ligt hier dan ook op het gebied van professionele techniek op het gebied van verwarmen, koelen en koken alsook boordentertainmentsystemen en meer slaapcomfort.

Alles bij elkaar is er op dit moment weinig om over te klagen. Alles wijst erop dat de positieve ontwikkelingen van de laatste twee jaar zich in de komende jaren zullen voortzetten.

Structurele problemen

Toch zijn er structurele problemen waarmee de branche zich intensief bezig dient te houden. Vooral jongeren willen graag verschillende vormen van vrijetijdsbesteding naast elkaar beoefenen. Dat betekent dat hun binding met ‘die ene sport’ zwakker wordt. Op die ontwikkeling moet de branche een antwoord vinden en evenzeer moet er continu en consequent gewerkt worden aan werving voor, en promotie van, de watersport.

Meer informatie: Bundesverband Wassersportwirtschaft, Köln – www.bvww.org

Foto: De nieuwe FLY 42 van Sessa Marine beleeft zijn première tijdens Boot Düsseldorf. Motorboten maken tegenwoordig 80 procent van de ruim 6 miljoen jachten met Europese thuishavens uit. Het is dan ook geen toeval dat de toonaangevende jachtproducenten aan dit deel van de markt bijzondere aandacht schenken.