Sailability Vlaanderen, zeilen is mogelijk voor iedereen

Meer personen met een beperking in beweging zetten, dat was van bij het begin de gezamenlijke missie van G-Sport Vlaanderen. Sailability Vlaanderen wil hier haar steentje bijdragen door ook de zeilsport aan te bieden. Eind vorig jaar werd Sailability Vlaanderen boven de doopvont gehouden door drie monitoren van de Antwerpse G-sportvereniging Wapper. Sailability Vlaanderen kreeg als thuishaven “Port Aventura” in Mol.

Sailability World is een koepelvereniging die 230 clubs in 20 landen verenigt onder het motto: Zeilen is mogelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke status, sociale afkomst of financiële armslag.

De drie gangmakers, voorzitter Philippe Van der Hofstadt, ondervoorzitter Michel Masson en zeilverantwoordelijke Jef Van Camp, omringen zich met een aantal partners om het project te lanceren. Zo krijgen ze een aantal boten in bruikleen om de werking te kunnen opstarten. Het betreft een zeer diverse vloot met twee 4-mansboten Efsi

Om de activiteiten van Sailability te promoten in alle zeilclubs in Vlaanderen sluit het bestuur een strategische samenwerking met de Vlaamse Yachting Federatie. Parantee vzw, de erkende sportfederatie met een aanbod voor alle sporters met een handicap en op alle niveaus van de sportieve piramide legt de link naar de G-sport en zelfs topsport. Daarnaast kan de organisatie rekenen op de steun van Philippe Muyters, Vlaams Minister van Sport en de G-sportconsulenten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.x en Funsailer van Wapper en twee Illusions/mini J’s van VVW Recrea, één optimist en een bijzondere, Access Wide 303, die net werd aangekocht.

Philippe Van der Hofstadt, voorzitter van Sailability Vlaanderen: „Door samenspel scoren‟, dat was de kernboodschap die Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in zijn beleidsnota Sport 2009-2014 wilde meegeven. Als alle actoren hun krachten bundelen kan dit alleen maar een meerwaarde vormen voor de persoon met een handicap en zijn omgeving. “Het individu staat centraal”.

De positieve gezondheidseffecten van sport en bewegen kunnen niet voldoende onderstreept worden: een betere conditie, meer sociale contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, de ontwikkeling van een talent, een gezonde uitlaatklep, meer welzijn. Dit geldt zowel voor personen met als zonder handicap.

Sailability Vlaanderen vzw wil de zeilsport voor iedereen toegankelijk maken, ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Buiten in haar eigen inclusieve thuishaven, wil de vereniging de reguliere watersportverenigingen en zeilscholen stimuleren om een G-werking uit te bouwen.

In het weekend van 13 en 14 april organiseert Sailability Vlaanderen een feestelijk lanceringsweekend in “Port Aventura” in Mol.