Michel Hofman – Chef Defensie

– Eén passie: de Marine –
– Einde loopbaan na 47 jaar –
– 27 juni 2024 – Dag van de Marine in Oostende –

Frederik Vansina © GJ

Luitenant-Generaal Vlieger Frederik Vansina zal volgende week de taak als CHOD (Chef van de Defensie) overnemen van Admiraal Michel Hofman. Deze laatste heeft hiermee een carrière opzitten van 47 jaar bij de Marine. Vanzelfsprekend dat hij zijn passie voor Defensie en inzonderheid voor de Marine niet onder stoelen of banken steekt.

Michel Hofman is een goede verteller, maar wat opvalt is wel zijn emotioneel geladenheid bij een naderend afscheid. We laten hem aan het woord.

Michel Hofman © GJ

“Voor de jaren negentig waren we zes en soms meer maanden op zee. Toen hadden we ook al allerlei welzijnsbehoeftes en wetten. De schaal van inzet in operaties heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde voordelen structureel te verwerven bij de Marine. Dit heeft geleid tot een eerste grote verandering.”

“Een tweede grote verandering kwam er door 9/11 en de instabiliteit in de vele regio’s in de wereld. De inzet van de Marine veranderde. Op zee ontstonden andere vormen van dreigingen zoals bijvoorbeeld de piraterij. Van koude oorlogstraining moest men overstappen naar ‘maritime interdiction operations’. Operaties met een lage intensiteit maar ook met andere uitdagingen.”

“Een andere evolutie zijn de communicatiemiddelen met o.a. de sociale media, wat een hele verandering veroorzaakt bij de bemanning en de organisatie. Ook de arbeidstijdregeling kende de afgelopen 20 jaar een serieuze aanpassing.”

Admiraal Hofman tekent het Gulden Boek © GJ

Bij zijn afscheidrede had de Admiraal het over het zijn van een zeeman. Het beroep van een zeeman is redelijk asociaal te noemen. Niet dat zeelui asociale mensen zijn, maar het is niet normaal dat een mens zes of acht maanden per jaar weggaat van familie en vrienden. Nu wordt ernaar gestreefd naar redelijke work-life balance wat niet altijd eenvoudig is.

Patrouilleschip Pollux © GJ

Voor de toekomst van de Marine zijn er mooie perspectieven. In 2014/2015 kwamen de eerste patrouilleurs Castor en Pollux en een derde zal nog volgen. De huidige mijnenjagers worden vervangen door zes mijnenbestrijdingsvaartuigen en er komen ook nieuwe fregatten. De Belgica is ondertussen ook al vervangen. Op ongeveer 15 jaar zal de volledige vloot veranderd zijn, gemoderniseerd en met nieuwe technologieën.

De Admiraal groet de manschappen © GJ

De Admiraal voegt er nog aan toe dat ook het maatschappelijke en sociale moet kunnen worden verweven zodat men op personeelsvlak een fijne mix wordt verkregen om nog lang mooie opdrachten te vervullen. Er zijn nog altijd jonge mensen die zich aangetrokken voelen voor de vrijheid en het avontuur, veel reizen en veel landen zien. De Marine zal dat nog altijd kunnen bieden.

Divisieadmiraal Tanguy Botman, Commandant van de Marine, naast Kapitein-ter-Zee Jo Bergez, groet de genodigden op de Dag van de Marine. Achteraan het vaandel van de Marine. – © JU

De Zeeman volgens Admiraal Hofman

Tijdens de plechtigheid op de Dag van de Marine spreekt de Admiraal de genodigden toe. In zijn speech belicht hij de persoon van de zeeman.

Een zeeman is iemand als hij vertrekt nieuwe vrienden maakt, avonturen beleeft en nieuwe families ontdekt aan boord.
Een zeeman is iemand die nieuwe horizonten ontdekt
Een zeeman is iemand die volgens sommigen teveel rookt, voor anderen teveel drinkt, maar voor alle zeemannen te weinig slaapt, een gegeven dat meegenomen moet worden…
Een zeeman is iemand die voor een opdracht gaat, zich volledig inzet, hard werkt.
Een zeeman is iemand die met volle overgave bezig is met zijn beroep.
Een zeeman is iemand die een passie heeft voor de zee.

Het Fregat Louise-Marie © GJ

En die passie ondervond de Admiraal nog zopas bij een contact met de commandant van het Fregat Louise-Marie. Het Fregat is in opdracht in de Rode Zee en bij de Golfstaten al sedert vier maanden. Een opdracht die ze nog nooit hebben gedaan en met een ‘gemengd gevoel’ bij de bemanning omdat ze nog geen drones hebben kunnen afschieten. Maar wel fier dat ze hebben kunnen bijdragen voor de veiligheid op de scheepsroutes.

De bemanning van de Polux neemt afscheid van hun commandant. © JU

En zulk een passie wordt ook vastgesteld bij de bemanning op de andere schepen. Bij deze woorden maakt hij een knipoogbeweging naar de bemanning van de patrouillevaartuig Pollux die stonden opgesteld op het plein.

Patrouilleschip Castor vuurt saluutschoten. – © JU

Patrouilleschip CASTOR vuurt saluutschoten af

Bij het afscheid van Admiraal Michel Hofman schouwde deze laatste de opgestelde Marine-groepen en stond even stil om de vlag van de Marine te groeten. Vervolgens werd vanaf het patrouilleschip Castor – dat voor het strand lag dichtbij de plechtigheid – 15 saluutschoten afgevuurd. Ook vloog de helikopter NH90 van de Marine over het plein.

De Marine helikopter NH90 komt een groet brengen. – © GJ

Commando overdrachten

De Dag van de Marine heeft als symboliek om mensen en diensten in de schijnwerpers te zetten. Zo ook komen er ditmaal twee bevelsoverdrachten in de kijker:

-Bij de groep Coastal Security & Harbour Protection wordt het bevel overgedragen van Korvetkapitein Griet Scheerlinck naar Korvetkapitein Yves Simonis. (foto’s © GJ en © JU)

-De Commandant van het patrouilleschip Pollux, Luitenant-ter-Zee Thibault Boucquéau geeft het roer over aan Luitenant-ter-Zee Alexandre Roman. (foto’s © JU)

Dag van de Marine

Deze dag is een bijzondere traditie die zijn oorsprong vindt in de jaren 1950, kort na de oprichting van de huidige Marine in 1946. Oorspronkelijk vierde men dit op 6 juni, D-day. Dit om de aandacht te trekken op de belanrijke rol die de Marine speelde in het verdedigen en mijnenvrij maken van de Belgische kust en de aanlooproutes naar onze havens.

Diverse toespraken: hier Burgemeester van Boom Jeroen Baert. De scheepsklok van het Fregat Westdiep staat hier ter ere van de vroegere commandant Michel Hofman – © GJ

In 1971 besloot men de dag te verplaatsen naar 20 juli, diezelfde dag als de grote militaire parades van destijds. Hierdoor verwaterde de populariteit van de viering meer en meer omdat de interesse voor de Nationale Feestdag van de eropvolgende dat steeds groter werd.

Het terugbrengen naar de maand juni zorgde voor een herbeleving van de Dag van de Marine. Het is een gelegenheid om trots te zijn op onze maritieme geschiedenis en om de mensen van de Marine te eren die hun leven wijden aan het brengen van veiligheid op en vnaf zee, wereldwijd, iedere dag van het jaar.

De plechtigheid van de Dag van de Marine werd afgesloten door een défilé opgeluisterd door de Muziekkapel van de Marine – © GJ

Door jaarlijks deze bijzondere dag te vieren wordt de band tussen Marine en samenleving versterkt en het bewustzijn vergroot voor het belang van de Belgische maritieme sector voor onze welvaart.

Groet aan het Marinevaandel – © JU

Het bewijs hiervan blijkt uit de sterke aanwezigheid van tal van persoonlijkheden uit de civiele en maritieme sector die dit event samen met de Marine willen vieren.

M477 – Oudenaarde: het eerste schip waarop Michel Hofman destijds commandant werd. Dit schip is nu een museumschip in de Droogdokkensite te Antwerpen – © GJ

Foto’s:
© JU = Marine Jorn Urbain
© GJ = Georges Janssens