Geactualiseerde leveringsplanning van de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit

  • 8 mei 2024
  • Defensie rMCM-programma

Op vraag van Belgium Naval & Robotics zal de levering van de eerste vier toekomstige mijnenbestrijdingsschepen met enige vertraging gebeuren. Dit programma werd in 2019 toegekend aan Belgium Naval & Robotics, het consortium gevormd door Naval Group en Exail, na een internationale aanbesteding. Het gaat om de levering van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen aan de Belgische en de Koninklijke Nederlandse Marines en een honderdtal drones, geïntegreerd in een toolbox, die de schepen zullen uitrusten.

Onderwater drone aangedreven met 7 schroeven

Eind 2022 slaagde het rMCM-programma (onder voorbehoud) voor de kritieke mijlpaal van de Critical Design Review (CDR), waarmee het algehele ontwerp van de oplossing werd voltooid. De cumulatieve effecten van verschillende recente “onvoorziene omstandigheden”: COVID-19, de oorlog in Oekraïne, de energie- en grondstoffencrisis en het tekort aan arbeidskrachten) heeft de bouw van de schepen en hun toolbox echter vertraging opgelopen.

Het BNR-consortium en de Belgisch-Nederlandse overheden onderhandelden daarom over een nieuwe geïntegreerde planning om de vertraging te beperken tot 1 à 8 maanden voor de eerste vier moederschepen en de bijbehorende toolboxen.

De impact van deze vertraging op de mijnbestrijdingscapaciteit van de Belgisch-Nederlandse marines is beperkt en kan nog worden verzacht door een beperkte tijdsverschuiving in het uit omloop nemen van de huidige schepen (CMT’s).

maquette M940 Oostende

foto’s © Georges Janssens