Boelwerfkraan in Temse

– 26/06/2023 –

Lokaal Bestuur Temse lanceert crowdfunding voor restauratie
Boelwerfkraan
.

De Boelwerfkraan, de kraan die verbonden is met vele Temsenaren, zal gerestaureerd worden. De restauratiekost is aanzienlijk. Lokaal Bestuur Temse investeert zelf in de kraan en krijgt ook subsidies van de Vlaamse overheid, Interwaas en Maatschappij Linkerscheldeoever. Verder lanceert Lokaal Bestuur Temse een crowdfunding campagne. Zo kunnen inwoners en sympathisanten helpen bij de restauratie. Zet jij de kraan mee in beweging met een gift?

De iconische Boelwerfkraan blijft beschermd als monument en wordt gerestaureerd. Zo behoudt Temse een blijvende hommage aan haar scheepswerfverleden. Het is een eerbetoon aan alle scheepsbouwers.

Een stukje geschiedenis

De torenkraan is besteld door Cockerill Yards (Hoboken) bij Machinefabriek Hensen (Rotterdam). De firma Nobels-Peelman (Sint-Niklaas) bouwde de kraan in 1957 volgens de plannen van Hensen. Na het faillissement van Cockerill Yards kwam de torenkraan naar Temse, waar ze nog altijd waakt over de Schelde.

Wist je dat…

  • de elektrische torenkraan nog de enige Hensenkraan in België is?
  • de kraan beschermd is door zijn industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde?
  • de kraan in 1986 naar Temse kwam?
  • de kraan 48 meter hoog is?

Een dossier in beweging

In 2021 vroeg de gemeente, door de hoge restauratiekosten, de deklassering van de Boelwerfkraan als beschermd monument aan. Het openbaar onderzoek dat daarop volgde, leidde tot veel bezwaarschriften. Minister Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed, besliste om de opheffingsprocedure on hold te zetten. Nadien volgden er heel wat overlegmomenten tussen verschillende partners. Zo werd er een cofinanciering gevonden en bekijkt architectenbureau Barbara Van der Wee de opties en nieuwe technieken voor de restauratie.

In het najaar van 2022 kwam minister Diependaele naar Temse. De procedure om de Boelwerfkraan als beschermd monument te deklasseren werd stop gezet. Ondertussen werd er verder werk gemaakt van de voorbereidingen voor de restauratie.

De torenkraan is een baken langs de Schelde en een stille getuige van ons rijk scheepvaartverleden. Daarom werd ze ook beschermd als monument, als eerbetoon aan alle Boelwerfarbeiders. Maar het onderhouden en beheren van zo’n kraan kost handen vol geld. Ik ben erg blij dat het scenario van een mogelijke opheffing voor hernieuwde aandacht gezorgd heeft. Ik kan nu via het Agentschap Onroerend Erfgoed een premie geven voor de restauratie. Maar nog meer ben ik verheugd om vast te stellen dat gemeente Temse het heft in handen neemt, en samen met Herita een erfgoedrekening voor de kraan opent. Zo kan de gemeente een crowdfunding opstarten en donateurs een fiscaal attest aanbieden. Samen kunnen we de Boelwerfkraan een toekomst geven. Ik wens iedereen met een hart voor de Boelwerfkraan en ons Vlaams erfgoed heel veel succes met het project!”, geeft minister Diependaele aan.

Restauratie kost enorm veel geld

Om deze bijzondere kraan te bewaren voor toekomstige generaties, zijn er dringende werken nodig. Architectenbureau Barbara Van der Wee kreeg de opdracht om samen met ingenieurs een restauratiedossier en bestek op te maken.

Het gaat om deze werken:
• staalstructuur aanpakken
• het draaien van de kraan terug mogelijk maken
• de sokkel in gewapend beton herstellen
• schilderwerken

De restauratie kost enorm veel geld: we schatten ongeveer 1 miljoen euro. Een deel van de
restauratiewerken wordt betaald:
• met een erfgoedpremie van ongeveer 300.000 euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid
• met projectsubsidies van Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever van elk 150.000 euro
• met een inbreng van Lokaal Bestuur Temse

Voor ons Lokaal Bestuur zijn deze restauratiekosten enorm hoog. Ons Lokaal Bestuur is voortdurend in beweging. Wij hebben dus nog heel wat andere projecten op de planning staan. Cofinanciering was een noodzaak. Ik ben enorm blij dat we deze cofinanciering gevonden hebben in enkele gedreven partners”, geeft schepen van Erfgoed Lieve Truyman aan.

Crowdfunding campagne gestart

Voor een deel van het restbedrag rekenen we op het engagement van inwoners en sympathisanten. Lokaal Bestuur Temse start een crowdfunding campagne: Onze Boelwerfkraan blijft staan! Zet ze in beweging met een gift. Een kleine gift kan namelijk grote dingen in beweging zetten! Help jij ons de kraan te restaureren?

De Boelwerfkraan behoort tot het collectief geheugen van Temse en omstreken: het is een monument van iedereen! Daarom vragen we het engagement van inwoners en sympathisanten”, vertelt burgemeester Hugo Maes.

Doe een gift om de kraan mee in stand te houden en te restaureren. Stort via de Herita-erfgoedrekening op rekeningnummer BE80 7330 5894 1977. Belangrijk: gebruik de mededeling GIFT 110-001-914.

Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. Je ontvangt een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.

Vereniging Op Stoapel vzw pleit al meer dan 10 jaar voor een zinvolle en duurzame toekomst van de historische Boelwerfkraan. Op Stoapel verwoordt het als volgt:

Eens was ik sterk
Kranig aan ’t werk
Stil sta ik heden
Bewaak het verleden

Om Boelvolk en De Zaat te blijven eren
Zal ik je gift waarderen

Wil je sponsoren als bedrijf?

Wij zijn nog volop op zoek naar sponsoring via private partners en de bedrijfswereld. Wil je het project steunen of heb je vragen, contacteer dan info@temse.be.

Bedankt voor je bijdrage!

Meer info via www.temse.be/boelwerfkraan of www.herita.be/nl/boelwerfkraan-temse

Op Stoapel vzw is een vereniging van enthousiaste vrijwilligers uit Temse die het rijke erfgoed van de scheepsbouw, en meer in het bijzonder de Boelwerf, wil onderzoeken, bewaren en op een originele manier ontsluiten voor een breed publiek.

Wilt u deel uitmaken van Op Stoapel vzw of wenst u specifieke informatie dan kan u ons contacteren via info@opstoapel.org

Wilt u ons steunen dan kan u lid worden van onze vereniging 
http://opstoapel.org/ledenwerking/contact/word-lid/ .

foto’s © Georges Janssens