Bedrijfsresultaten HanseYachts,
omzetgroei plus 23 en prijsverhoging plus 30 procent

Aanzienlijke omzetgroei, record orderboek, stevige prijsverhogingen, verlies boven verwachting, exit uit verliesgevende investering, financiering veiliggesteld tot na 2025 en positieve vooruitzichten voor 2022/23. Tot daar in een notedop de voornaamste resultaten die terug te vinden zijn in de jaarrekening 2021/22 van HanseYachts, de Duitse werf met hoofdkantoor in de stad Greifswald. Het bedrijf biedt zeilboten aan onder de merken Hanse, Dehler en Moody. Motorboten worden verkocht onder de merken Fjord en Sealine

De aanzienlijke stijging van de vraag en het gelijktijdige wereldwijde tekort aan geproduceerde nieuwe boten hadden een duidelijk positief effect. Enerzijds konden de verkoopprijzen in de afgelopen twaalf maanden met ongeveer 30% worden verhoogd. Anderzijds beschikt HanseYachts over een indrukwekkend volle orderportefeuille waarin bestaande orders ook qua prijsstelling zijn geoptimaliseerd, lees opnieuw duurder geworden zijn. In het huidige boekjaar is het orderboek opnieuw aanzienlijk gestegen tot een recordbedrag van bijna 270 miljoen euro. Dit betekent dat de productie voor meer dan twee jaar kan worden gepland en de capaciteit volledig kan worden benut.

Verlieslatend catmaranmerk Privilège

De beëindiging van HanseYachts’ verlieslatende investering in de Franse catamaranfabrikant Privilège Marine, die in oktober werd afgerond, moet de winst weer op peil brengen. De werf wil zich focussen op haar ‘core’ merken en en alle innovatie en ontwikkelingscapaciteit hierop richten. ,,Met al meer dan 200 verkochte boten is de nieuwe Hanse 460 een absolute bestseller, en ook de reacties op de onlangs gelanceerde Hanse 510 bewijzen het gelijk van onze aanpak”, aldus Hanjo Runde, CEO van HanseYachts AG.

De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 23% tot 132,4 miljoen euro. Met een totaal van 568 geproduceerde en 561 gefactureerde schepen (vorig jaar 446 en 463) in de groep.

In tegenstelling tot de prognose leidden de hoge afwezigheden wegens Corona en de oorlog, de hogere materiaal-, personeels- en andere bedrijfskosten tot een verslechtering van de winst. Het geconsolideerde nettoverlies over het jaar bedroeg 12,9 miljoen euro.

Kapitaalverhoging

Voor het boekjaar 2022/23 verwacht de Raad van Bestuur een orderontvangst tussen 130 miljoen euro en 170 miljoen euro. De Raad van Bestuur verwacht voor het boekjaar 2022/23 een EBITDA (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) in de lage positieve single-digit miljoen.

“Bovendien hebben we zojuist onze financiering tot eind 2025 en daarna veiliggesteld en hebben we besloten tot een kapitaalverhoging van ongeveer 7,7 miljoen euro. Tegen de achtergrond van de ononderbroken hoge vraag naar jachten, de realisatie van aanzienlijk hogere prijzen zelfs voor reeds lopende orders, onze innovatieve kracht en het vooruitzicht van aanbodketens die blijven versoepelen, zien wij de toekomst van HanseYachts met veel vertrouwen tegemoet”, voegt Runde toe.

Foto: De nieuwe Hanse 560.