Wederopbouw Willem de Veroveraars ‘La Mora’ van start in Honfleur

De wederopbouw van La Mora, het vlaggenschip van Willem de Veroveraar en de bijhorende site, gelegen aan de Oostpier (Jetée Est), tegenover het oude bassin in het Franse Honfleur, is eerder deze maand van start gegaan. Na een jaar aan werkzaamheden zal deze site in de herfst van 2023 voor het publiek worden geopend.

Illustratie: ©La Mora – Cl. Ville de Bayeux

La Mora is het vlaggenschip waarmee Willem de Veroveraar in september 1066 het Engelse Kanaal overstak. Om het publiek in het najaar van 2023 voldoende bekijks te geven, krijgen de gebouwen die de scenografische ruimte, de werf, de publieksreceptie en de boekhandel zullen huisvesten voorrang. In een tweede fase vindt de renovatie van het administratief gebouw, de leerruimte (Maison des Apprentis) en de bijbehorende werkplaatsen rond de werf plaats.

Lokale bedrijven en leertrajecten

Het project, ontworpen door de firma SE7 Architecture uit Honfleur, heeft de goedkeuring gekregen van de Architecte des Bâtiments de France (ABF). Bijzondere zorg zal worden besteed aan de materiaalkeuze, met diep respect voor deze prachtig vervaardigde gebouwen in de industriële havenstijl van het einde van de 19e – het begin van de 20e eeuw. Met name het gebouw waarin de scenografische ruimte is ondergebracht, wordt uitgebreid met twee extra vleugels met bakstenen gevel en een gevel met houten raamwerk, waardoor de totale oppervlakte wordt vergroot tot 500 m2. Het werk zal worden uitgevoerd door een groep lokale Normandische bedrijven die zijn geselecteerd op hun professionele referenties.

©Patrick Deroualle / Association la Mora

Tijdens de wederopbouwwerkzaamheden van het schip van Willem de Veroveraar heeft de vereniging ‘La Mora – Guillaume le Conquérant’ zich tot taak gesteld de integratie en opleiding op de werkvloer te bevorderen. Op deze manier zijn de bedrijven die betrokken zijn bij het project onderworpen aan een sociale clausule en moeten ze gedurende een bepaald aantal uren aan deze opdracht voldoen.

De vereniging heeft van haar kant een partnerschap gesloten met het IME in Lisieux, een speciale school voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen. Zo omvat de ontruimingsoperatie, die op maandag 12 september begon, 7 mensen met een mentale handicap en 2 begeleiders. Alle betrokkenen worden ondergebracht op een internaat in Honfleur. Het gebouw van de smederij, dat momenteel op de scenografische site staat, zal worden afgebroken en vervolgens op de werf weer worden opgebouwd door leerlingen van de beroepsscholen in Lisieux en Honfleur in het kader van een partnerschap met de stichting Apprentis d’Auteuil. Deze stichting zet zich reeds meer dan 150 jaar in voor het opleiden van jongeren in moeilijke leefomstandigheden.