WESTERSCHELDE

– DWARSSTROMINGEN ZUIDERGAT –

Enkele dagen per jaar ontstaan er sterker dwarsstromingen in het Zuidergat op de Westerschelde. Dit gebeurt meestal bij springtij met een hoge waterstand maar ook soms bij extreme weersomstandigheden. Er vormen zich dan zeer hinderlijke draaikolken voor de scheepvaart.

Door het in gebruik nemen van een High-Frequency-Radar zal men in de toekomst meer gericht kunnen voorspellen wanneer dit gebeurt.

Lees meer hierover: <klik hier>