HERITA wordt Vlaams erfgoednetwerk

  • woensdag 1 mei 2024
  • Kabinet Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
  • Onderaan dit bericht kan u de sites vinden die Herita beheert

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben vandaag Herita voorgesteld als hét Vlaams erfgoednetwerk. Herita zal niet langer enkel beheerder zijn van het Vlaams iconisch erfgoed, maar ook naar gepaste oplossingen zoeken voor de vele uitdagende erfgoedlocaties die Vlaanderen rijk is.

Met de erkenning toont de Vlaamse overheid niet alleen haar engagement om in deze Vlaamse erfgoedparels te blijven investeren, maar ook dat ze belang hecht aan kwaliteitsvolle restauraties en (her)bestemmingen.

‘Met deze erkenning zorgen we ervoor dat de bijzonderste plekken in Vlaanderen een begeesterende toekomst krijgen en met het publiek uit binnen- en buitenland kunnen worden gedeeld,’ zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. ‘Herita is nu helemaal klaar om de komende jaren ons Vlaams erfgoed nog meer op de kaart te zetten.’

Matthias Diependaele © GJ

Vlaams minister voor onroerend erfgoed Matthias Diependaele, Peter De Wilde, administrateur Generaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed en Matthias Francken, directeur van Herita gaven vandaag de kick-off voor het nieuwe Vlaamse erfgoednetwerk. Ze deden dat in het Kasteel van Poeke in Aalter, dat in de toekomst ook door Herita zal worden beheerd.

Voortaan werkt de Vlaamse regering samen met Herita als bevoorrechte partner voor het Agentschap Onroerend Erfgoed in het zoeken naar oplossingen voor uitdagende erfgoedlocaties en zal het zijn rol als beheerder van iconisch erfgoed op grotere schaal spelen.

Herita krijgt van de Vlaamse overheid de nodige middelen om actief in te zetten op het uitbouwen van een erfgoedportefeuille die een representatief beeld geeft van onze Vlaamse geschiedenis. In onze buurlanden hebben gelijkaardige formules al tot groot succes geleid. Denk maar aan The National Trust in het VK of het Centre des monuments nationaux in Frankrijk.

Het Vlaams erfgoednetwerk vertelt via erfgoed, erfgoedzorg en ontwikkeling het verhaal van Vlaanderen, en legt de brug tussen verleden en toekomst. Het toont hoe Vlaanderen altijd al toonaangevend was en blijft. Het Vlaams erfgoednetwerk zoekt actief naar partnerschappen met de lokale gemeenschap, vrijwilligers en andere erfgoedorganisaties. Want erfgoed maakt altijd deel uit van een leefomgeving, en interactie met de gebruikers daarvan is cruciaal om er een begeesterende toekomst aan te geven.

Partner in complexe situaties

Het Vlaams erfgoednetwerk is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid, omdat het mee naar oplossingen kan helpen zoeken wanneer erfgoed uitdagingen stelt die de draagkracht van het lokale initiatief overstijgen. De voorbije jaren sprong de Vlaamse overheid via Herita al in de bres voor het kasteel van Heers, het Hooghuis in Doel en Hof ter Walle in Beveren. Door Herita als Vlaams Erfgoednetwerk te erkennen, herbevestigt de overheid haar vertrouwen in de organisatie, maar koppelt ze aan die erkenning meteen ook duidelijke verwachtingen. 

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: ‘We willen Herita laten groeien in haar opdracht als beheerder van iconisch onroerend erfgoed én als partner in complexe situaties. Goede inhoudelijke afspraken en zekerheden over het financiële engagement zijn daarbij cruciaal. Herita heeft de voorbije jaren al enkele indrukwekkende nieuwe sites verworven, ik kijk ernaar uit om de verdere groei van het erfgoednetwerk de volgende jaren te volgen. Een site in beheer van Herita moet een soort van kwaliteitslabel worden voor iedere bezoeker uit binnen- en buitenland die zich wil onderdompelen in ons rijk Vlaams verleden.’

‘Herita is bijzonder blij met deze erkenning door de Vlaamse regering. Dit engagement geeft ons de mogelijkheid om onze rol als partner in het beheer van Vlaams erfgoed op grote schaal te gaan spelen’, zegt Matthias Francken, Algemeen Directeur bij Herita. ‘Onze ambitie is dan ook om tegen 2030 zorg te mogen dragen voor 30 bijzondere erfgoedlocaties in Vlaanderen. We blijven daarbij rekenen op de steun van leden, vrijwilligers en donateurs. Dit Vlaams erfgoednetwerk gaat bovendien over landsgrenzen heen. Via Herita’s partnerschappen met National Trusts wereldwijd maken onze sites deel uit van een internationale familie van historische monumenten, parken, tuinen en landschappen die beheerd worden in het algemeen belang. Van de gemeenschap, voor de gemeenschap. Of zoals ze in Engeland zeggen: for everyone, for ever!’

Kasteel van Poeke © Toerisme Vlaanderen

Kasteel van Poeke op termijn onder beheer Herita

Op termijn zal Herita ook het beheer van het Kasteel van Poeke op zich nemen. Toerisme Vlaanderen is sinds de zomer van 2021 eigenaar van het kasteel. Samen met bewoners, bezoekers, ondernemers, erfgoedeigenaars en andere betrokkenen geeft Toerisme Vlaanderen deze erfgoedparel een nieuwe bestemming volgens de filosofie van Reizen naar Morgen. Daarbij vormt een goed evenwicht tussen de belangen van de bewoner, ondernemer en bezoeker het belangrijkste aandachtspunt, samen met het respect voor de ziel en de draagkracht van de plek zelf.

‘Het kasteel van Poeke is één van de pilootprojecten van Toerisme Vlaanderen. Het moet uitgroeien tot één van de parels van een toekomstig netwerk van kastelen en tuinen. Als proeftuin bouwt Toerisme Vlaanderen het uit tot een hefboom voor de streekontwikkeling. Het wordt een landgoed waar je tot rust kan komen, genieten van schoonheid en erfgoed kunt beleven op een boeiende manier, zeker ook voor jongeren. Op het kasteel komt het verhaal van het Vlaams vernuft uit de 18de eeuw opnieuw tot leven, een tijd van grote ontdekkingen waarin de fundamenten van de Verlichting vorm gaven aan ons denken over cultuur, politiek, economie en wetenschap. Een lijn die we doortrekken naar de innovaties van vandaag. Ook de aanleg en het beheer van de tuinen zullen getuigen van deze tijdsgeest en van onze innovatiespirit. Op termijn gaat het beheer over naar Herita, die het kasteel van Poeke kan toevoegen aan hun portfolio met het kasteel van Beauvoorde in Veurne, het kasteel van Laarne, het kasteel van Horst en het kasteel van Heers’, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister voor Toerisme.

Detail van het Hooghuis in Doel – © Georges Janssens

Dit zijn de huidige sites van Herita:

Abdij Roosenberg, Abdij van Herkenrode, Braemhuis, De Hofkamer, Erfgoedlab Damme, Fort Napoleon, Het Hooghuis, Kapel van Steenbergen, Kasteel Beauvoorde, Kasteel van Heers, Kasteel van Horst, Kasteel van Laarne, Molen van Hoeke, Paleis op de Meir

Koninklijk Paleis op de Meir in Antwerpen – © Georges Janssens