Toelichting door Steven Borms, voorzitter Marnixring Antwerpen Hanze vzw

Project Renovatie Zeilboot voor het maritiem onderwijs

Toelichting door Steven Borms, voorzitter Marnixring Antwerpen Hanze vzw

Met genoegen kan ik u vandaag het nieuwe project toelichten dat onze vereniging, Marnixring Antwerpen vzw, in samenwerking met de Antwerp Maritime Academy en De Scheepvaartschool, heeft opgestart.

Diverse maritieme bedrijven, de Marnixring, het havenbestuur en het provinciale Havencentrum brachten hiervoor 60.000 euro samen. Doel van dit project is een zeilboot ter beschikking te stellen aan de ruim 800 jongeren die in Antwerpen maritieme opleidingen volgen.

Marnixring Antwerpen Hanze is één van de zes Antwerpse ringen die deel uitmaken van Marnixring Internationale Serviceclub vzw.

De Marnixring bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300 leden.
Het is een geëngageerde serviceclub die zich op diverse terreinen (cultureel, sociaal-economisch, staatskundig, …) inzet voor de Vlaamse gemeenschap.

Marnixring Antwerpen Hanze koos een naam die verwijst naar het internationale mercantiele karakter van de havenstad. Wij ontwikkelen activiteiten die ten goede komen aan de uitstraling van Vlaanderen en in het bijzonder Antwerpen, op cultureel, maatschappelijk, sociaal, educatief en maritiem vlak, alsmede op het vlak van behoud en bescherming van het Vlaamse erfgoed.

Voor het nieuwe project hebben we ons geïnspireerd op ons vroegere initiatief voor de Red Star Line.

De ring startte in 2005 een project om de schitterende collectie over de historische Red Star Line van Robert Vervoort te verwerven. Met de hulp van een twintigtal sponsors, vooral uit de havenwereld, werd de collectie aangekocht. De promotie van de rederij kwam hierdoor in een stroomversnelling en leidde in 2013 tot de opening van het succesvolle Red Star Line Museum.

Waarom we ons nu richten op het maritieme onderwijs in Antwerpen?

Zeilen vraagt een grote discipline en een ruime technische kennis. Een zeilboot is gevoelig voor de natuurelementen  – aan boord leert men deze in te schatten en te respecteren.
Diverse aspecten van zeemanschap worden bijgebracht. Werken in groep en respect voor elkaar worden nagestreefd. Daarom zouden alle maritieme studenten een zeilervaring moeten kunnen opdoen.

Hiervoor zal een oude zeilboot volledig worden gerenoveerd, zeewaardig gemaakt en uitgerust met moderne apparatuur en veiligheidsvoorzieningen.

Hij zal het visitekaartje worden van Antwerpen en haar maritieme scholen tijdens zeilwedstrijden en andere watergebonden evenementen.

De bedoeling is dat de zeilboot ook zal worden benut voor sociale projecten. B.v. om jongeren met leerproblemen de gelegenheid te bieden om, onder deskundige begeleiding, zeiltochten te maken die hen basisvaardigheden voor functioneren in groepsverband bijbrengen.

De zeilboot kwam in het bezit van de Hogere Zeevaartschool, nu de Antwerp Maritime Academy, door een schenking en bevindt zich in een slechte staat. Grondige renovatie is vereist om hem terug vaarwaardig te maken. De Antwerp Maritime Academy zal deze renovatie coördineren.

Wat dit juist inhoudt zal aansluitend door Rowan Van Schaeren, algemeen directeur, worden toegelicht.

Onze vereniging is vorig jaar een sponsorcampagne opgestart om de renovatie mogelijk te maken. Hoewel voor de sponsors incentives zijn voorzien dragen ze in de eerste plaats bij aan het project omdat ze de maritieme opleidingen willen steunen en de studenten de mogelijkheid tot zeileducatie willen bieden.

Het is belangrijk voor ons dat met deze sponsoring het engagement van de Antwerpse havensector in het maritiem onderwijs kon benadrukt worden. Sponsoring kan zowel door een bijdrage van 10.000, 5.000 of 1.000 euro, of kan ook in natura gebeuren – d.w.z. door een praktische inbreng bij de renovatiewerken.

Momenteel hebben volgende firma’s en organisaties ons initiatief gesteund:

Euroports – Haven Antwerpen-Brugge – Fomicom – MSC – GS Ship Supply & Services – Marnixring Internationale Serviceclub – Conti Barge Invest – Brabo Group – Havencentrum en DEME.

Steunbijdragen mochten we ontvangen van de Royal Yacht Club Belgium, Van Wellen en Cepa.

Het doet mij genoegen vertegenwoordigers van verscheidene sponsors hier te mogen verwelkomen.

Verdere sponsoring is natuurlijk nog steeds mogelijk maar we kunnen vandaag al een bedrag van 60.000 euro aan de Hogere Zeevaartschool overhandigen.